לקבלת עזרה:
עמותת אפשר  1-700-500-888
עמותת הדרך  054-5269336
מוקד משרד הרווחה  118

משחקים
באחריות

גם בהגרלות צריך לדעת לשחק במידה
מדיניות
מדיניות
מידע ותוכן
מידע ותוכן
בחן את עצמך
בחן את עצמך
סיוע וטיפול
סיוע וטיפול
שאלות ותשובות
שאלות ותשובות
מדיניות
גם לכיף יש גבול

משחקים באחריות - מדיניות מפעל הפיס

הגרלות והימורים הן חלק מתרבות הפנאי בכל העולם, אך עבור אנשים מסוימים העיסוק בהגרלות עלול להפוך להתמכרות. אנו במפעל הפיס שואפים לכך שאנשים יבינו שבמשחקי הגרלות והימורים – ההשתתפות צריכה להיות מהנה, ולכן עליה להתנהל בצורה מבוקרת ואחראית ולא לצאת משליטה.

כגוף מוביל בתחומו ובהתאם לייעודו החליט מפעל הפיס לאמץ כבר בשנת 2003 מדיניות של "משחקים באחריות". מדיניות זו היא ערך מרכזי בפעילות המפעל, המחייב את עובדי המפעל, את זכייניו ואת משווקיו. מדיניות "משחקים באחריות" נבנתה בהתאם לסטנדרטים בין-לאומיים מחמירים של ארגון ההגרלות האירופי ה-EL ושל ארגון ההגרלות העולמי WLA. ארגונים אלו גיבשו תקן בין-לאומי לאחריות חברתית, שמחייב את כל מפעלי ההגרלות החברים בארגונם.

התקן מגדיר 11 קריטריונים לפעילות ולהתנהגות אחראית כלפי הציבור, הן בסוגיות מסחריות והן בתחום תכנון המשחקים ושיווקם:

 1. מחקרים
 2. הדרכות עובדים
 3. תוכניות לסוכני מכירות
 4. עיצוב ותכנון משחקים
 5. ערוצי משחק מרוחקים
 6. שיווק ופרסום
 7. הפניה לטיפול
 8. חינוך שחקנים
 9. מעורבות בעלי עניין
 10. דיווחי מדידה ואישור
 11. משחקים אלקטרוניים

 

מפעל הפיס היה בין עשרת מפעלי ההגרלות הראשונים בעולם שעברו את המבדק הבין-לאומי בהצלחה ושזכו בתו התקן היוקרתי. מפעלי הגרלות נוספים לצידו הם במדינות אוסטריה, אנגליה, איטליה, צרפת, שוויץ, שבדיה, פינלנד, גרמניה וספרד. בכל שנה משנת 2009 עובר המפעל את מבחני ההסמכה, וגם בשנת 2017 עבר מפעל הפיס בהצלחה את מבדקי תו התקן של שני הארגונים העולמיים:

תו התקן הבין-לאומי דירוג 4 הוא תו התקן הגבוה ביותר של ארגון WLA (World Lottery Association), האחראי לקביעת נורמות וכללי עבודה בתחום "משחקים באחריות".

תו התקן המחמיר "משחקים באחריות" של ארגון ההגרלות האירופי

העקרונות והערכים המנחים של "משחקים באחריות"

אחריות חברתית
מחויבים להתנהלות אתית מול הלקוחות ומול הציבור הרחב הנהנה מתמיכת מפעל הפיס.
איזון ומדיה
פועלים לשימור התנהגות משחקים בריאה ומהנה תחת העיקרון של "מכירה להרבה לקוחות במעט כסף".
התנהלות ראויה
עושים הרבה מעבר לנדרש בחוק, משקיעים בהסברה, בהפצת המידע ובמניעה ולא רק בטיפול בתוצאת ההתמכרות.
שקיפות
שומרים על שקיפות מלאה אל מול הציבור, הרשויות והרגולטור.
מעורבות
שיתוף וחיבור של כל בעלי העניין בתהליך, ובכלל זה העובדים, המנהלים, חברי הנהלה, משווקים, זכיינים וגורמים רגולטוריים.

מפעל הפיס שם דגש מיוחד על מניעת מכירת מוצרי הגרלה לקטינים, מתוך הבנה שאוכלוסייה צעירה היא פגיעה ומחייבת הגנה מיוחדת. לאור תפיסה זו ובמסגרת אחריותו החברתית, מפעל הפיס מנהיג במשך שנים מדיניות המגבילה את גיל המשתתפים בהגרלות ל-18 ומעלה. ב-2008 הפך איסור המכירה לחוק בכנסת.

כיום מפעל הפיס מפעיל מערך שלם של בקרות ואמצעים שונים כדי לוודא שמדיניות זו מיושמת, ובכלל זה:

פעילות פנים ארגונית

 • החלת קוד אתי לעובדי מפעל הפיס
 • הדרכות ייעודיות לכלל עובדי מפעל הפיס בנושא משחקים באחריות

פעילות שטח ואכיפה

 • הדרכות ייעודיות ל-2,600 זכיינים ברחבי הארץ מדי שנה בשנה בנושא "משחקים באחריות"
 • המפעל עורך מעל 7,000 בקרות לקוח סמוי בשנה המוודאות בין השאר אי-מכירה לקטינים
 • המפעל מוודא איסור מכירה בתשלומים או בהקפה
 • תשלום במועד הקנייה
 • תליית שילוט בכל נקודות המכירה של המפעל שעל פיו המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנה

פרסום

 • הקפדה על כך שכל פרסומי המפעל ייועדו לקהל לקוחות בוגר ועל היעדר פרסום בתוכניות המיועדות לקהל לקוחות צעיר
 • הרחבת המידע הנוגע לסכנות הנלוות לצריכה בלתי מידתית של הגרלות באמצעות אתר אינטרנט, עלוני הסברה, מערכי פרסום והדרכה ומימון כינוסים שונים לגורמי מקצוע
 • פרסום סיכויי זכייה על כרטיסי ההשתתפות בהגרלות ועל טופסי הסימון ופרסום הערות אזהרה בכל הפרסומים הרלוונטיים של מפעל הפיס בהתאם לתנאי ההיתר

לימוד והבנה

 • מימון מחקרים וסקרים שנועדו לאפיין את תופעת ההתמכרות להימורים בישראל ולאמוד את היקפה
 • קיום סקרי עומק ואיסוף נתוני שטח כבסיס לבניית פעילות ממוקדת ואפקטיבית יותר הנובעת מהבנה עמוקה של התופעה בישראל

לעיקרי נתוני המחקרים לחץ כאן

סיוע וטיפול

 • מפעל הפיס מממן טיפולי גמילה למכורים שידם אינה משגת לשאת בעלות הטיפול. פעילות זו מבוצעת בשיתוף משרד הרווחה והעמותות השונות שזכו במכרז של משרד הרווחה ושפועלות בתחום זה. לרשימת העמותות לחץ כאן.
 • מפעל הפיס פתח "קו חם" בשיתוף עמותת "אפשר", המספק סיוע טלפוני ראשוני למכורים ולבני משפחותיהם
 • יצירת שיתופי פעולה עם משרד הרווחה ועם עמותות הפועלות בתחום כדי להגביר את המודעות לסיכונים הכרוכים בהגזמה בהימורים, כדי להעמיק את הידע בקרב גורמי טיפול שונים ובכלל זה ימי הכשרה לעובדים סוציאליים וכדי לתמוך בפעילויות הסברה ומניעה שמבצעות העמותות בקהלים שונים, לרבות כינוסים, הדרכות וימי עיון.

למותר לציין שכינוסים והדרכות אלו מבוצעים על ידי גורמי מקצוע ושמפעל הפיס אינו מעורב בתכנים המקצועיים.

האתר והתכנים נבנו בסיוע:

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים: מר שבי אהרון, מנהל השרות לטיפול בהתמכרויות. ועדה מקצועית בתחום משחקים באחריות בהשתתפות עו"ס חנה אמסלם, מפקחת ארצית משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. עו"ס אסא בן יוסף מנהלת מחלקת רווחה וקהילה שלטון מקומי.
יעוץ משפטי: עו"ד גיל רוזנברג ועו"ד אורן חייקין ממשרד עורכי הדין שבלת ושות'.
עמותת "אפשר" עו"ס נחום מיכאלי, מנהל היחידה לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים.
עמותת "אל-סם" אורנה לשם מנכ"לית העמותה.
עמותת "הדרך" ד"ר אמנון מיכאל מנכ"ל העמותה.
עמותת "רטורנו" אבי אקשטיין, מנהל "מפגשים" מרכז האמבולטורי.
ד"ר שאולי לב-רן.

אזהרה: משרד הרווחה והשירותים החברתיים קובע, כי הימורים עלולים להיות ממכרים. ניתן ליצור קשר עם מוקד הרווחה למידע וסיוע של משרד הרווחה והשירותים החברתיים שמספרו 118 (שיחה חינם) 24 שעות ביממה. הזכייה תלויה במזל בלבד, ואינה קשורה לידע, ניסיון, יכולת או ריבוי משחקים.

למידע ותוכן

הצהרת נגישות

מפעל הפיס הינה חברה לתועלת הציבור בבעלות השלטון המקומי והרשויות המקומיות, הפועלת על פי היתר מיוחד שניתן לה על ידי משרד האוצר לשיווק ומכירה של מוצרי הגרלות, בכדי שתוכל להגשים את מטרותיה הציבוריות לקידום החברה והקהילה הישראלית בנושאי חינוך, איכות חיים, בריאות, ספורט, תרבות ואמנות ובקידום מיזמים שונים לרווחת הקהילה. פעילות זו נעשית ברובה בשיתוף עם הרשויות המקומיות תוך מתן עדיפות לאוכלוסיות חלשות ולפריפריה.
המפעל מבצע התאמות שונות הנדרשות לצורך הנגשת שירותיו לכלל הציבור בהתאם לחוק הן בנקודות המכירה ובמטה המפעל כמו גם באתרי האינטרנט השונים של המפעל.

הסדרי נגישות
מטה המפעל - כתובת מטה המפעל נמצאת ברחוב הפטמן 3 בתל אביב. קיימת נגישות בכניסה למשרדים באמצעות מעלון נגישות.
שירותי נכים - נמצאים בקומות השונות של הבניין.
חניות נכים - נמצאות בסמיכות למשרדי המפעל כמו גם בחניונים ציבוריים סמוכים ברחוב לאונרדו דה וינצי.
סקר נגישות - והבניין עבר סקר נגישות בהתאם לדרישות החוק.

שירות לקוחות נגיש
בימים אלו עובדי מוקד שירות הלקוחות של מפעל הפיס עוברים הכשרות למטרת מתן מענה נגיש לציבור לקוחות המפעל. מספר הטלפון של מוקד שירות הלקוחות הינו 03-6940177. פנו אלינו באמצעות הטופס ליצירת קשר.

נגישות אתרי האינטרנט של המפעל
מפעל הפיס רואה חשיבות בהנגשת אתרי האינטרנט של הארגון באופן אשר יאפשר לאנשים עם מוגבלות ולאנשים מבוגרים לגלוש ביעילות והנאה ככל יתר הגולשים. כתובת האתר הינה http://www.pais.co.il/.

להלן תיאור אפיוני הנגישות של אתר האינטרנט:

 • התאמות הנגישות באתרי האינטרנט של המפעל בוצעו עפ"י חוק שיויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והמלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) ברמה AA.
 • האתר מספק תמיכה בדפוס השימוש המקובלים להפעלה עם מקלדת.
 • הדפדפנים שמספקים תמיכה טובה בנגישות עם האתר הינם CHROME והדפדפן המובנה במכשיר.

תפעול האתר ועזרי נגישות
באתר ישנם רכיבי נגישות מסוג תמיכה בקוראי מסך, ניווט מקלדת, שינוי ניגודיות צבעים, שליטה בגודל טקסט.
בפינה הימנית העליונה מוצג כפתור ההנגשה. לאחר לחיצה עליו נפתח תפריט הנגישות.
התפריט מאפשר בחירה של מצב ההנגשה הרצוי וכן ביצוע התאמות אישיות נוספות להנגשת האתר.
בתחתית התפריט ישנה אפשרות לקבלת עזרה מפורטת על הפעלת הרכיב והשימוש בו.

דרכי פנייה לבקשות והצעות שיפור בנושא נגישות
אם במהלך הגלישה באתר נתקלת בבעיה בנושא נגישות נשמח לקבל ממך הערות באמצעות טופס יצירת קשר שבאתר.

רכז נגישות
רכז הנגישות של המפעל הנו מר רונן סורסקי, טלפון: 03-6940036 דוא"ל: ronen@pais.co.il

סגור הצהרת הנגישות