תוצאות הגרלת מנוי פיס מס' 43/2020

מיום חמישי 17 בספטמבר 2020
6 מנויי פיס זוכים בפרס הראשון בסך 250,000 ₪.
2 מנויי פיס זוכים בפרס השני - מכונית.
15 מנויי פיס זוכים בפרס השלישי - 10,000 ₪.
עשרות אלפי מנויים נוספים זוכים במגוון פרסים כספיים של עד 5,000 ₪.

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון

250,000 ₪
 1. 122803
 2. 130568
 3. 399219
 4. 590273
 5. 796136
 6. 880625

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני

פיג'ו 208 אקטיב
 1. 026003
 2. 898935

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי

10,000 ₪
 1. 025387
 2. 085980
 3. 103899
 4. 115091
 5. 147380
 6. 171638
 7. 185820
 8. 257167
 9. 280968
 10. 344752
 11. 534638
 12. 650181
 13. 729289
 14. 729346
 15. 866514

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי

5,000 ₪
 1. #08585
 2. #13325
 3. #15324
 4. #44606
 5. #74642
 6. #89470

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי

1,000 ₪
 1. ##0927
 2. ##1046

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי

100 ₪
 1. ###188
 2. ###229

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי

60 ₪
 1. ###036
 2. ###054
 3. ###071
 4. ###074
 5. ###076
 6. ###089
 7. ###099
 8. ###118
 9. ###155
 10. ###160
 11. ###164
 12. ###193
 13. ###265
 14. ###281
 15. ###288
 16. ###295
 17. ###346
 18. ###372
 19. ###379
 20. ###384
 21. ###406
 22. ###441
 23. ###487
 24. ###490
 25. ###538
 26. ###566
 27. ###584
 28. ###586
 29. ###611
 30. ###643
 31. ###657
 32. ###662
 33. ###672
 34. ###676
 35. ###715
 36. ###719
 37. ###739
 38. ###751
 39. ###754
 40. ###772
 41. ###799
 42. ###810
 43. ###849
 44. ###850
 45. ###893
 46. ###895
 47. ###912
 48. ###916
 49. ###921
 50. ###944
 51. ###963
 52. ###971
 53. ###989
 54. ###990

 • תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
 • תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
 • בהגרלות מנוי פיס ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 50,000 ₪ עד 1.5 מיליון ₪. סכום הפרס משתנה מהגרלה להגרלה.