תוצאות הגרלת מנוי פיס מס' 56/2018

מיום חמישי 6 בדצמבר 2018
מנוי פיס אחד זוכה בפרס הראשון בסך 1,500,000 ₪.
2 מנויי פיס זוכים בפרס השני - מכונית.
15 מנויי פיס זוכים בפרס השלישי - 10,000 ₪.
עשרות אלפי מנויים נוספים זוכים במגוון פרסים כספיים של עד 5,000 ₪.
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון

1,500,000 ₪

 1. 326767

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני

אופל קורסה

 1. 253987
 2. 391300

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי

10,000 ₪

 1. 076211
 2. 154505
 3. 176811
 4. 213593
 5. 257603
 6. 330943
 7. 370324
 8. 554829
 9. 565644
 10. 604151
 11. 638688
 12. 642066
 13. 659918
 14. 709949
 15. 851493

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי

5,000 ₪

 1. #17579
 2. #22213
 3. #25140
 4. #33913
 5. #41165
 6. #95793

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי

1,000 ₪

 1. ##0156
 2. ##1268

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי

100 ₪

 1. ###322
 2. ###586

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי

50 ₪

 1. ###109
 2. ###357
 3. ###367
 4. ###941
 5. ###962
 6. ###984

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שמיני

25 ₪

 1. ####42
 2. ####44

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס תשיעי

11 ₪

 1. #####2
 2. #####5

ימים
שעות
דקות
בשעה
בירור זכייה
 • תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
 • תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
 • בהגרלות מנוי פיס ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 50,000 ₪ עד 1.5 מיליון ₪. סכום הפרס משתנה מהגרלה להגרלה.