תוצאות הגרלת מנוי פיס מס' 48/2019

מיום חמישי 17 באוקטובר 2019
6 מנויי פיס זוכים בפרס הראשון בסך 250,000 ₪.
2 מנויי פיס זוכים בפרס השני - מכונית.
15 מנויי פיס זוכים בפרס השלישי - 10,000 ₪.
עשרות אלפי מנויים נוספים זוכים במגוון פרסים כספיים של עד 5,000 ₪.

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון

250,000 ₪
 1. 046782
 2. 049241
 3. 120453
 4. 233733
 5. 293682
 6. 299648

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני

פיג'ו 208 אקטיב
 1. 062918
 2. 257863

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי

10,000 ₪
 1. 017679
 2. 087365
 3. 120827
 4. 222532
 5. 349137
 6. 375177
 7. 406501
 8. 512252
 9. 582673
 10. 591965
 11. 610854
 12. 696015
 13. 761217
 14. 881209
 15. 894069

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי

5,000 ₪
 1. #05061
 2. #10339
 3. #37270
 4. #81654
 5. #91202
 6. #92155

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי

1,000 ₪
 1. ##0470
 2. ##9378

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי

100 ₪
 1. ###136
 2. ###263

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי

60 ₪
 1. ###010
 2. ###011
 3. ###040
 4. ###041
 5. ###055
 6. ###076
 7. ###105
 8. ###116
 9. ###153
 10. ###163
 11. ###164
 12. ###169
 13. ###182
 14. ###198
 15. ###205
 16. ###214
 17. ###215
 18. ###243
 19. ###247
 20. ###257
 21. ###278
 22. ###294
 23. ###333
 24. ###376
 25. ###414
 26. ###416
 27. ###425
 28. ###432
 29. ###440
 30. ###449
 31. ###495
 32. ###512
 33. ###516
 34. ###519
 35. ###535
 36. ###578
 37. ###595
 38. ###613
 39. ###638
 40. ###654
 41. ###660
 42. ###668
 43. ###669
 44. ###674
 45. ###720
 46. ###746
 47. ###806
 48. ###839
 49. ###858
 50. ###908
 51. ###916
 52. ###928
 53. ###982
 54. ###996

ימים
שעות
דקות
בשעה
בירור זכייה
 • תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
 • תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
 • בהגרלות מנוי פיס ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 50,000 ₪ עד 1.5 מיליון ₪. סכום הפרס משתנה מהגרלה להגרלה.