תוצאות הגרלת מנוי פיס מס' 18/2019

מיום חמישי 18 באפריל 2019
6 מנויי פיס זוכים בפרס הראשון בסך 250,000 ₪.
2 מנויי פיס זוכים בפרס השני - מכונית.
15 מנויי פיס זוכים בפרס השלישי - 10,000 ₪.
עשרות אלפי מנויים נוספים זוכים במגוון פרסים כספיים של עד 5,000 ₪.

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון

250,000 ₪
 1. 077363
 2. 191441
 3. 537117
 4. 582401
 5. 678342
 6. 864113

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני

פיג'ו 208 אקטיב
 1. 023112
 2. 208603

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי

10,000 ₪
 1. 134485
 2. 321565
 3. 413948
 4. 571117
 5. 582560
 6. 601270
 7. 606591
 8. 718100
 9. 761938
 10. 795365
 11. 824247
 12. 960531
 13. 978001
 14. 987444
 15. 993421

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי

5,000 ₪
 1. #15792
 2. #29309
 3. #50343
 4. #64505
 5. #81259
 6. #97065

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי

1,000 ₪
 1. ##7335
 2. ##9432

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי

100 ₪
 1. ###246
 2. ###879

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי

50 ₪
 1. ###287
 2. ###550
 3. ###682
 4. ###756
 5. ###779
 6. ###801

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שמיני

25 ₪
 1. ####31
 2. ####82

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס תשיעי

11 ₪
 1. #####1
 2. #####6

ימים
שעות
דקות
בשעה
בירור זכייה
יש לכם מנוי פיס? רוצים לקבל עדכונים על ההטבות השוות?
 • תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
 • תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
 • בהגרלות מנוי פיס ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 50,000 ₪ עד 1.5 מיליון ₪. סכום הפרס משתנה מהגרלה להגרלה.