בקשה להצטרפות למנוי פיס

שלב ראשון - פרטים אישיים

  • זוג כרטיסי קולנוע מתנה לממלאים שלב זה
פרטים אישיים

פרטים אישיים

*
*
*
*
-
*
-

כל מי שימלא את כל הפרטים בעמוד זה זכאי לקבל זוג כרטיסים לסרט ברשת "סינמה סיטי" ללא התחייבות.

במידה ותצטרפו למנוי פיס, הנכם זכאים למתנת הצטרפות.

בחירת כרטיס קולנוע

כרטיס זוגי לסינמה סיטי

ימים
שעות
דקות
בשעה
  • תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה
    "מנוי פיס" 2016
    ,
    לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
  • תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
  • בהגרלות מנוי פיס ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 50,000 ₪ עד 1.5 מיליון ₪. סכום הפרס משתנה מהגרלה להגרלה.