בקשת ביטול מנוי פיס

מובהר בזאת כי לצורך זיהוי יתבקש המנוי לתת פרטים מזהים הכוללים שם ומס' תעודת זהות וההשתתפות בהגרלות תופסק בתוך 3 ימים עסקים מיום קבלת ההודעה כאמור (אלא אם ביקשת ביטול לתום תקופת החיוב).

למבטלים מנוי פיס, שנרכש במקור בהתחייבות לשנה, במהלך תקופת ההתחייבות, יובהר כי ביטול מנוי יחייב את הלקוח בתשלום של 150 ₪ בגין המתנה ודמי טיפול.

*
*
*
*
*
יש להקליד את ארבעת הספרות האחרונות של מקור החיוב (כרטיס אשראי למשלמים באשראי או חשבון בנק למשלמים בהוראת קבע)
*
-
-
יש להתחיל להקליד את שם הרחוב ולבחור מרשימה נפתחת. במידה וביישוב לא קיימים שמות רחובות, יש לכתוב בשדה את שם היישוב בשנית
*

ביטול מנוי פיס

לביטול מנוי פיס יש לבחור באחת מהדרכים הבאות:
  • מילוי טופס "בקשת ביטול מנוי פיס" (עמוד זה)
  • פניה למוקד הטלפוני של מנוי פיס בטלפון 03-6940177
  • פניה באמצעות משלוח פקס למספר 03-6940150
  • פניה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת manuip@pais.co.il
  • פניה באמצעות דואר רשום למפעל הפיס, ת.ד 7019 תל אביב, 6107001

מובהר בזאת כי לצורך זיהוי יתבקש המנוי לתת פרטים מזהים הכוללים שם ומס' תעודת זהות וההשתתפות בהגרלות תופסק בתוך 3 ימים עסקים מיום קבלת ההודעה כאמור (אלא אם ביקשת ביטול לתום תקופת החיוב).

למבטלים מנוי פיס, שנרכש במקור בהתחייבות לשנה, במהלך תקופת ההתחייבות, יובהר כי ביטול מנוי יחייב את הלקוח בתשלום של 150 ₪ בגין המתנה ודמי טיפול.