חופש המידע

תכלית קיומו של מפעל הפיס היא לגייס כספים מהציבור, לטובת הגשמת מטרות ציבוריות בתחומי חינוך, בריאות, רווחה, אמנות ואיכות הסביבה. גיוס הכספים מתבצע באמצעות קיום הגרלות ומשחקי מזל.

מפעל הפיס הוא גוף ציבורי בעל זיכיון בלעדי מהמדינה לעריכת הגרלות ומשחקי מזל בישראל. חלוקת משאביו לציבור באמצעות הרשויות המקומיות מתבססת על קריטריונים אובייקטיביים ומקצועיים, ונתונה לפיקוח ובקרה שוטפים כדי להבטיח הוגנות, מקצועיות ושקיפות מרביות.
יעדי הפעילות של מפעל הפיס משתנים בהתאם לצרכי החברה. מאז היווסדו ומעצם ייעודו, מפעל הפיס פועל באופן נמרץ לקידום הקהילה.

בעמוד זה מפעל הפיס מפרסם את דוחות חופש המידע הרשמיים וכן דוחות נוספים.

הממונה על חוק חופש המידע

הממונה על חוק חופש המידע במפעל הפיס הוא עו"ד יובל אשר, סגן היועמ"ש וסגן מנהל האגף לייעוץ משפטי במפעל הפיס.

דרכי ההתקשרות עם הממונה:

 • כתובת: רח' הפטמן 3 תל אביב 6107001
 • כתובת דוא"ל: kazulay@pais.co.il
 • מס' טלפון: 03-6940368
 • מס' פקס: 03-6940025

תשלום אגרת בקשה

ניתן לשלם אגרת בקשה בסך 20 ₪ לצורך קבלת מידע ממפעל הפיס, בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח – 1998, באחת מהדרכים הבאות:

 • תשלום באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של מפעל הפיס שפרטיו כדלקמן:
  בנק הדואר
  חן מס' 4333227 סניף 1.
  במעמד התשלום יש לציין את שמו המלא של מגיש הבקשה.
  יש לשלוח למפעל הפיס את הבקשה בצירוף אישור התשלום.

 • תשלום בסניפי דואר ישראל באמצעות שובר.
  לצורך קבלת השובר ניתן לפנות למפעל הפיס, האגף לייעוץ משפטי, בהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות לעיל, והשובר יישלח לכתובת שתצוין על ידכם באמצעות דואר ישראל.
  יש לשלוח למפעל הפיס את הבקשה בצירוף אישור התשלום.