מה עושים כשזוכים?

שלחתם טופס, השתתפתם בהגרלה, ביררתם זכייה ומצאתם ש..זכיתם! מזל טוב! מה עושים עם ההתרגשות? למי פונים? איך מקבלים את הפרס? האם הפרס חייב במס? אם כן, כיצד הוא מחושב?

הגורם המשלם את הפרס תלוי בגובה הזכייה.
מהטבלה הבאה ניתן ללמוד על אופן חלוקת כספי הזכיות לפי גובה הפרס.

הגורם המשלםגובה הזכייה עדהערות
זכיינים 350 ₪ רשאי (אך לא חייב) לשלם עד 5,999 ₪.
ישנם זכיינים הרשאים לשלם עד 11,000 ₪. לאיתור זכיינים אלה יש לפנות ישירות למשרד המשווק האזורי.
משווק אזורי 11,000 ₪ - 33,840 ₪ תשלום בצ'ק, לאחר אישור הזכייה במעמד בדיקת הטופס.
מפעל הפיס 33,840 ₪ - 1,000,000 ₪ תשלום בצ'ק מיידי או העברה בנקאית*, רק לאחר אישור הזכייה ע"י מחלקת הבקרה במעמד מסירת הטופס לתקינות כרטיס השתתפות ואמיתות הזכייה.
אם אין אישור מיידי לתקינות הכרטיס, יועבר התשלום לאחר שלושה ימי עסקים מהיום שאחרי הפקדת הטופס במפעל הפיס ואישורו ע"י מחלקת הבקרה.
1,000,001 ₪ ומעלה לאחר שלושה ימי עסקים** מהיום שאחרי הפקדת הטופס במפעל הפיס ואישורו ע"י מחלקת הבקרה.
* לצורך קבלת הפרס באמצעות העברה בנקאית יש להצטייד באישור ניהול חשבון או צילום צ'ק.
** ימי עסקים - למעט ימי שישי ושבתות, ערבי חג, חגי ישראל או שבתון שנקבע עפ"י חוק.

הסבר לטבלה

 • זכיינים: למפעל הפיס רשת הפצה הפרוסה ברחבי הארץ, ומחולקת בחלוקה גיאוגרפית לאזורי הפצה. רשת ההפצה מונה מעל 2,400 נקודות מכירה, המופעלות ע"י זכיינים בחנויות פרטיות, ביתנים ודוכנים בקניונים.
 • משווק אזורי: למפעל הפיס 7 אזורי שיווק ומשרדי משווקים בארץ בהם ניתן לקבל פרסים בגובה של מ־11,000 ₪ ועד 33,840 ₪.

משווקים אזוריים

למפעל הפיס 7 אזורי שיווק בהם ניתן לקבל פרסים בגובה של החל מ־11,000 ₪ ועד 33,840 ₪.

 • משווק גליל
  אופירון בע"מ
  התעשייה 1
  מגדל העמק
 • משווק חיפה
  טרגט א.מ.ן צפון בע"מ
  בונה אליעזר 11
  חיפה
 • משווק שרון
  י.ח גליל בע"מ
  הכרמל 3 (בניין כוכב יקנעם)
  יקנעם
 • משווק מרכז
  לשם המזל בע"מ (ליימן שלייסל)
  יגע כפיים 21
  פתח תקווה
 • משווק גוש דן
  ראלי וייס
  בן ציון גליס 9
  פתח תקווה
 • משווק ירושלים
  אופיר את שלפארם
  הרטום 8, הר החוצבים
  ירושלים
 • משווק נגב
  פאר נשר פיס בע"מ
  הדסה 90
  באר שבע
 • עמדה בבית מפעל הפיס (משווק גוש דן)
  תשלומי זכיות עד תקרת המס משולמות בעמדה מיוחדת בקומת הכניסה בבית מפעל הפיס.
  העמדה פעילה בימים ראשון עד חמישי (ימי חול) בשעות: 10:00 עד 14:30
  רחוב הפטמן 3
  תל־אביב
 • מפעל הפיס:
  תשלומי זכיות מעל תקרת המס משולמות באגף הזכיות בית מפעל הפיס.
  אגף הזכיות פועל בימים ראשון עד חמישי (ימי חול) בשעות 08:00 עד 15:00
  רחוב הפטמן 3
  תל־אביב

מנוי פיס

מפעל הפיס מזכה בהליך אוטומטי את חשבון הבנק של בעל הכרטיס הזוכה, כפי שנמסר על ידו ונקלט במחשבי מפעל הפיס.

 • פרס ראשון ושני (50,000 ₪ עד 1,500,000 ₪)
  הזוכה מקבל הודעה טלפונית על הזכייה ובתום חמישה ימי עסקים מופקד הכסף לחשבון הבנק שמסר בעת ההצטרפות.
 • פרס שלישי ואילך
  סכומי כסף החל מ־60 ₪ ומעלה מופקדים בחשבון הזוכה בתום חמישה ימי עסקים מיום ההגרלה.
 • פרס חופשה בחו"ל
  אל הזוכה נשלח דואר רשום המאשר את הזכייה ומיידע את הזוכה בפרטים נוספים.

מחשבון מס

מס על זכיות

על פי חוק שתוקפו מיום 01/07/2003 - זכיות חייבות במס הכנסה. אנו מוצאים לנכון להביא לידיעתכם ולהסביר את המס שהוטל בחוק על זכייה בהגרלות. מס זה הוא חלק מהתכנית הכלכלית החדשה שאושרה בכנסת אשר החל מיום 1 ביולי 2003 נכנסו לתוקפם צו ותקנות מס הכנסה. 

על פי הצו והתקנות, מי שמשלם פרס מהגרלות, הימורים או כל פעילות הנושאת פרסים חייב לנכות מס מסכום הזכייה (ניכוי במקור).

להלן ריכוז הסכומים הפטורים ממס ואופן חישוב המס (מעודכן מיום 1/1/2024 ואילך):

 • סכום פרס עד ל־33,840 ₪  - פטור מניכוי מס במקור (תקרת הפטור).
 • סכום פרס מעל 33,840 ₪ ועד 67,680 ₪  - ינוכה מס חלקי.
 • סכום פרס מעל 67,680 ₪  - ינוכה מס בשיעור של 35% על כל הסכום.

מס נוסף על הכנסות גבוהות

עפ"י סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 721,560 ₪ יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 3%. 
"הכנסה חייבת" – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה. 
מידע נוסף באתר רשות המיסים.