מחשבון מס

לנוחיותכם מחשבון לחישוב מס על זכיות. יש להזין את סכום הזכייה וללחוץ על כפתור "חשב סכום".
המחשבון יחשב עבורכם את גובה המס. החישוב הוא לטפסי הגרלה שהתקיימו החל מ־1/1/2024 בלבד. המס מחושב על פי טופס בודד.

מחשבון מס

אנו מוצאים לנכון להביא לידיעתכם ולהסביר את המס שהוטל בחוק על זכייה בהגרלות. מס זה הוא חלק מהתכנית הכלכלית שאושרה בכנסת, החל מיום 1 ביולי 2003 נכנסו לתוקפם צו ותקנות מס הכנסה.

על פי הצו והתקנות, מי שמשלם פרס מהגרלות, הימורים או כל פעילות הנושאת פרסים חייב לנכות מס מסכום הזכייה (ניכוי במקור).

להלן ריכוז הסכומים הפטורים ממס ואופן חישוב המס מעודכן מיום 1/1/2024 ואילך:

  • סכום פרס עד ל־33,840 ₪ פטור מניכוי מס במקור (תקרת הפטור).
  • סכום פרס מעל 33,840 ₪ ועד 67,680 ₪ ינוכה מס חלקי.
  • סכום מ־67,680 ₪ ינוכה מס בשיעור של 35% על כל הסכום.

להלן הסבר קצר בנושא חישוב המיסוי על הזכיות:

גובה הפטור אינו מוחלט והוא תלוי בגובה הזכייה.

בזכיות בסכום עד 33,840 ₪ גובה הפטור הוא 33,840 ₪ כלומר כל הזכייה פטורה ממס.
בזכיות מעל 33,840 ₪ נקבע כי סכום הפטור ירד ככל שהזכייה גדולה יותר.

לדוגמא אם הזכייה עולה על הסכום של 33,840 ₪ ב־10,000 ₪, הפטור יקטן ב־10,000 ₪ ויעמוד על 23,840 ₪.
כלומר לזכייה של 43,840 ₪ יש פטור של 23,840 ₪
לזכייה של 60,000 ₪ יש פטור של 7,680 ₪
וכו'.

הפטור הולך ויורד עד שהוא מגיע לאפס בסכום זכייה של 67,680 ₪.
כך שמי שזכה ב־67,680 ₪ ומעלה ישלם 35% מס על כל סכום זכייתו ללא פטור.

דוגמא לאופן חישוב ניכוי מס חלקי לזכייה בסכום של 60,000 ₪

  1. תקרת הפטור: 33,840 ₪
  2. הפרש בין סכום הזכייה לתקרת הפטור כפול 2:
    26,160 X 2 = ₪ 52,320
  3. גובה המס שינוכה: 18,312 ₪:
    18,312 = ₪ 52,320 X 35%

שימו לב! פרסים החייבים בניכוי מס במקור הם רק פרסים מעל 33,840 ₪ אשר ישולמו במשרדי מפעל הפיס.

אין לראות במידע שבאתר לגבי מיסוי הגרלות (ובמחשבון לחישוב מס על זכיות) משום עצה מקצועית ואין להסתמך עליהם. מפעל הפיס אינו מעניק יעוץ משפטי או חשבונאי בעניינים אלה. על המשתתף לפנות לקבלת חוות דעת מבעל מקצוע בנושאים אלה.

מס נוסף על הכנסות גבוהות

עפ"י סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 721,560 ₪ יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 3%.
"הכנסה חייבת" – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה. 
מידע נוסף באתר רשות המיסים.

זכיות הגבוהות מסכום זה, ינוכה בגינם מס במקור בהתאם לכללים כאמור לעיל.