עדכון פרטים

מנוי פיס המבקש לשנות פרטים המחייבים את חתימת המנוי (עפ"י תקנון הגרלות מנוי פיס) - שם מנוי, מספר מנוי, מספר זהות של המנוי, פרטי בנק לחיוב ולזיכוי ו/או -פרטי בנק לזיכוי בלבד, נדרש לשלוח טופס בקשה חתום.

על מנת לשנות פרט כלשהו של מנוי פיס, מצורפים כל הטפסים לשינוי פרטים, לכל שינוי טופס משלו.

עליכם למלא את הפרטים המבוקשים בטופס הרלוונטי לשינוי המבוקש, לחתום על הטופס ולשלוח למחלקת שירות לקוחות,
בדוא"ל: manuip@pais.co.il 
או בדואר ל: מפעל הפיס - שירות לקוחות
רח' הפטמן 3
תל אביב, 6107001

החתימה על טופס הבקשה לשינוי פרטים היא חובה. טפסים ללא חתימה לא יטופלו.

למשלמים בכרטיס אשראי

התשלום יתבצע אחת לחודש, במועד חיוב כרטיס האשראי. חשבונך יחויב עבור ההגרלות שהתקיימו בחודש שעבר.

תשלום לתקופה קצובה

ניתן לשלם בתשלום מראש ולהשתתף ב-30 או ב-60 הגרלות.

הגרלה אחת חינם תוענק למשלמים מראש ל- 30 הגרלות.

2 הגרלות חינם יוענקו למשלמים ל- 60 הגרלות.

מוקד שירות הלקוחות

לבירור ניתן להתקשר למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-6940177,
בימים א' - ה' בין השעות 8:00 - 17:00
ובימי ו' 8:00 – 13:00.

עלות הצטרפות למנוי פיס

המחיר להגרלה הוא 12 ₪ ובחיוב חודשי 60 ₪.

החיוב הראשון יכלול באופן חד פעמי, חיוב בגין ההגרלות בהן השתתף המנוי, עד לחיוב החודשי הראשון. כך, שבאופן חד פעמי הוא יהיה גבוה יותר מ-60 ₪.

למשלמים בהוראת קבע

בכל ראשון לחודש, יחויב חשבונך עבור ההגרלות המתקיימות בין ה-15 של אותו חודש ועד ה-14 של החודש שלאחריו.

החיוב הראשון בהוראת קבע, כולל באופן חד-פעמי, חיוב בגין ההגרלות בהן השתתף המנוי, עד לחיוב החודשי הראשון, בנוסף לחיוב החודשי השוטף, כך שבאופן חד פעמי הוא יהיה גבוה יותר מהחיוב החודשי הרגיל בסך 60 ₪.