מחירים וסיכויי זכייה

טבלה זו מכילה את כל המידע לגבי הסתברות הזכייה בפרס הראשון בלוטו לפי סוגי טפסי הלוטו השונים.
המחיר המצוין אינו כולל השתתפות בהגרלת ה-Extra.

סוג טופסמס' טבלאותהסתברות זכייהמחיר לוטומחיר דאבל לוטו
רגיל 2 1:8,136,744 6 12
רגיל 4 1:4,068,372 12 24
רגיל 6 1:2,712,248 18 36
רגיל 8 1:2,034,186 24 48
רגיל 10 1:1,627,349 30 60
רגיל 12 1:1,356,124 36
רגיל 14 1:1,162,392 42 -
שיטתי 8 28 1:581,196 84 168
שיטתי 6=5 32 1:508,547 96 192
שיטתי 9 84 1:193,732 252 504
שיטתי 10 210 1:77,493 630 1,260
שיטתי 11 462 1:35,224 1,386 2,772
שיטתי 12 924 1:17,612 2,772 5,544
שיטתי חזק 4 28 1:581,196 84 168
שיטתי חזק 5 35 1:464,957 105 210
שיטתי חזק 6 42 1:387,464 126 252
שיטתי חזק 7 49 1:332,112 147 294

טבלה זו מכילה את כל המידע לגבי הסתברות הזכייה עבור טבלה בודדת.

פרסמס' ניחושיםהסתברות זכייה
1 6 + חזק 1:16,273,488
2 6 1:2,712,248
3 5 + חזק 1:87,492
4 5 1:14,582
5 4 + חזק 1:2,333
6 4 1:389
7 3 + חזק 1:181
8 3 1:30.17