מחירים וסיכויי זכייה

לאור הודעת משרד הבריאות על צמצום הפעילות במשק, מפעל הפיס מודיע בזאת כי החל מתאריך 17/3/2020 בחצות, תוקפא זמנית פעילות המכירות וההגרלות הבאות: לוטו, צ'אנס, פיס 777, 123 וכי לא תתאפשר מכירת כרטיסי חישגד. הגרלת מנוי פיס תתקיים כסדרה.

כרטיסים שנקנו עבור הגרלות עתידיות (רב הגרלתי) יהיו תקפים עם חידוש הפעלת ההגרלות הנ"ל.

ניתן יהיה לפדות זכיות עם חזרת מפעל הפיס לפעילות רגילה.

ניתן להתעדכן באתר מפעל הפיס בכתובת www.pais.co.il על שינויים נוספים ככל שיהיו ובנוגע לפעילות מפעל הפיס.

טבלה זו מכילה את כל המידע לגבי סיכויי הזכייה בפרס הראשון בלוטו לפי סוגי טפסי הלוטו השונים.
המחיר המצוין אינו כולל השתתפות בהגרלת ה-Extra.

סוג טופסמס' טבלאותסיכויי זכייהמחיר לוטומחיר דאבל לוטו
רגיל 2 1:8,136,744 6 12
רגיל 4 1:4,068,372 12 24
רגיל 6 1:2,712,248 18 36
רגיל 8 1:2,034,186 24 48
רגיל 10 1:1,627,349 30 60
רגיל 12 1:1,356,124 36
רגיל 14 1:1,162,392 42 -
שיטתי 8 28 1:581,196 84 168
שיטתי 6=5 32 1:508,547 96 192
שיטתי 9 84 1:193,732 252 504
שיטתי 10 210 1:77,493 630 1260
שיטתי 11 462 1:35,224 1386 2772
שיטתי 12 924 1:17,612 2772 5544
שיטתי חזק 4 28 1:581,196 84 168
שיטתי חזק 5 35 1:464,957 105 210
שיטתי חזק 6 42 1:387,464 126 252
שיטתי חזק 7 49 1:332,112 147 294
  • סיכויי הזכייה בפרס הראשון בלוטו (לטבלה בודדת): 1:16,273,488
  • סיכויי הזכייה בפרס השני בלוטו (לטבלה בודדת): 1:2,712,248