צרו קשר (פנייה אנונימית)

באפשרותך לשלוח אל מפעל הפיס פנייה אנונימית, ללא צורך בזיהוי.
בשל אופי פנייה זו, לא נוכל לשוב אליך עם מענה - אלא פנייתך תועבר לידיעת הגורמים המתאימים במפעל הפיס.

*
*
לתשומת ליבך: פניות בנושא מנוי פיס מחייבות זיהוי לקוח.
במידה ופניתך היא בנושא מנוי פיס עליך למלא את טופס 'צרו קשר' המלא ולא את טופס זה.