BIG

מחיר
75
פרס ראשון
600,000
מספר כרטיסים בסדרה
500,000
סיכויי הזכיה
בפרס הראשון במשחק זה הינם
1 מתוך 250,000 בפרס הראשון במשחק זה
250,000
1:
בפרס השני במשחק זה הינם
1 מתוך 100,000 בפרס השני במשחק זה
100,000
1:
בפרס כלשהו במשחק זה הינם
1 מתוך 3.95 בפרס כלשהו במשחק זה
3.95
1:
סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק
 • בכל כרטיס  20 משחקונים - כל שורה אופקית היא משחקון. 
 • בכל משחקון גרדו את המשבצת "שלך" ואת משבצת "היריב" וחישפו את הסמל המודפס מתחת לכל אחת מהן, וכן גרדו את משבצת ה"פרס" לחשיפת הפרס האופציונאלי בהתאם לתנאי המשחק. 
 • אם באותו משחקון נמצא לאחר הגירוד שהסמל "שלך" גדול בממדיו יותר מהסמל של "היריב" – זכיתם ב"פרס" הרשום באותו משחקון.
פרס
מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
 1. פרס
  75
  מספר הזוכים בפרס
  50,000
 2. פרס
  150
  מספר הזוכים בפרס
  35,000
 3. פרס
  200
  מספר הזוכים בפרס
  25,000
 4. פרס
  350
  מספר הזוכים בפרס
  8,000
 5. פרס
  750
  מספר הזוכים בפרס
  7,500
 6. פרס
  1,500
  מספר הזוכים בפרס
  1,000
 7. פרס
  3,000
  מספר הזוכים בפרס
  50
 8. פרס
  7,500
  מספר הזוכים בפרס
  20
 9. פרס
  15,000
  מספר הזוכים בפרס
  5
 10. פרס
  600,000
  מספר הזוכים בפרס
  2
סה"כ
סה"כ זוכים בכל הפרסים 126,577
126,577
 • בהגרלות החישגד ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 5,000 ₪ ל-1 מיליון ₪, בהתאם לסדרה.
 • הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו
 • המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנה.
 • אזהרה: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים קובע, כי הימורים עלולים להיות ממכרים. ניתן ליצור קשר עם מוקד הרווחה למידע וסיוע של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים שמספרו 118 (שיחה חינם) 24 שעות ביממה.
 • הזכייה תלויה במזל בלבד, ואינה קשורה לידע, ניסיון, יכולת או ריבוי משחקים