דיבידנד

מחיר
9
פרס ראשון
100,000
מספר כרטיסים בסדרה
4,000,000
סיכויי הזכיה
בפרס הראשון במשחק זה הינם
1 מתוך 1,000,000 בפרס הראשון במשחק זה
1,000,000
1:
בפרס השני במשחק זה הינם
1 מתוך 6,666.67 בפרס השני במשחק זה
6,666.67
1:
בפרס כלשהו במשחק זה הינם
1 מתוך 4.04 בפרס כלשהו במשחק זה
4.04
1:
סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק
 • גרדו את הציפוי מ- 4 שורות המשחקונים.
 • כל שורה אופקית שבה מספר היקף ה"הכנסות" גדול מהיקף ה"הוצאות" מזכה ב"פרס" כספי או כרטיס חישגד חינם בשווי 10 ₪ בהתאם לרשום בתיבת הפרס של אותה שורה.
 • בכפוף לעיל אם בעמודת ה"פרס" רשום "בונוס"  - זכיתם בכרטיס חישגד חינם בשווי 10 ₪.
 • ניתן לזכות עד ארבע פעמים בכרטיס.

מבנה סל הפרסים המפורט של חישגד דיבידנד

 • 480,000 כרטיסים זוכים בכרטיס דבידנד חינם או כרטיס חישגד אחר בשווי 10 ₪ לבחירתך
 • 120,000 כרטיסים זוכים ב-10 ₪ + כרטיס חישגד חינם בשווי 10 ₪ לבחירתך
 • 120,000 כרטיסים זוכים ב-10 ₪ + 10 ₪
 • 140,000 כרטיסים זוכים ב-20 ₪
 • 20,000 כרטיסים זוכים ב-20 ₪ + 10 ₪ + 10 ₪ + כרטיס חישגד חינם בשווי 10 ₪ לבחירתך
 • 20,000 כרטיסים זוכים ב-20 ₪ + 20 ₪ + כרטיס חישגד חינם בשווי 10 ₪ לבחירתך
 • 20,000 כרטיסים זוכים ב-10 ₪ + 20 ₪ + 20 ₪
 • 20,000 כרטיסים זוכים ב-50 ₪
 • 14,000 כרטיסים זוכים ב-20 ₪ + 20 ₪ + 50 ₪ + כרטיס חישגד חינם בשווי 10 ₪ לבחירתך
 • 14,000 כרטיסים זוכים ב-50 ₪ + 50 ₪
 • 12,000 כרטיסים זוכים ב-100 ₪
 • 2,000 כרטיסים זוכים ב-50 ₪ + 50 ₪ + 50 ₪ + 100 ₪
 • 4,000 כרטיסים זוכים ב-50 ₪ + 100 ₪ + 100 ₪
 • 2,000 כרטיסים זוכים ב-250 ₪
 • 160 כרטיסים זוכים ב-50 ₪ + 250 ₪ + 100 ₪ + 100 ₪
 • 120 כרטיסים זוכים ב-250 ₪ + 250 ₪
 • .120 כרטיסים זוכים ב-500 ₪
 • 200 כרטיסים זוכים ב-250 ₪ + 250 ₪ + 500 ₪
 • 200 כרטיסים זוכים ב-500 ₪ + 500 ₪
 • 200 כרטיסים זוכים ב-1,000 ₪
 • 4 כרטיסים זוכים ב-100,000 ₪
 • סה"כ - 989,004 כרטיסים זוכים
פרס
מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
 1. פרס
  10
  מספר הזוכים בפרס
  480,000
 2. פרס
  20
  מספר הזוכים בפרס
  380,000
 3. פרס
  50
  מספר הזוכים בפרס
  80,000
 4. פרס
  100
  מספר הזוכים בפרס
  40,000
 5. פרס
  250
  מספר הזוכים בפרס
  8,000
 6. פרס
  500
  מספר הזוכים בפרס
  400
 7. פרס
  1,000
  מספר הזוכים בפרס
  600
 8. פרס
  100,000
  מספר הזוכים בפרס
  4
סה"כ
סה"כ זוכים בכל הפרסים 989,004
989,004
 • בהגרלות החישגד ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 5,000 ₪ ל-1 מיליון ₪, בהתאם לסדרה.
 • הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו
 • המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנה.
 • אזהרה: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים קובע, כי הימורים עלולים להיות ממכרים. ניתן ליצור קשר עם מוקד הרווחה למידע וסיוע של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים שמספרו 118 (שיחה חינם) 24 שעות ביממה.
 • הזכייה תלויה במזל בלבד, ואינה קשורה לידע, ניסיון, יכולת או ריבוי משחקים