21 BlackJack

מחיר
20
פרס ראשון
250,000
מספר כרטיסים בסדרה
4,000,000
סיכויי הזכיה
בפרס הראשון במשחק זה הינם
1 מתוך 1,000,000 בפרס הראשון במשחק זה
1,000,000
1:
בפרס השני במשחק זה הינם
1 מתוך 200,000 בפרס השני במשחק זה
200,000
1:
בפרס כלשהו במשחק זה הינם
1 מתוך 4.19 בפרס כלשהו במשחק זה
4.19
1:
סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק
 • בכל כרטיס ישנם 5 משחקונים.
 • חשפו את קלפי הבית ואת הקלפים שלכם. השוו כל זוג קלפים שלכם, לזוג קלפי הבית.
 • סיכום שני הקלפים שלכם עולה על סיכום שני קלפי הבית? זכיתם בפרס המודפס מתחת לאותו משחקון.
   

הקלפים מסומנים באחד מהערכים הבאים:

 • קלפים 2 עד 10 ערכם בנקודות כמספר הקלף.
 • נסיך ערכו בנקודות = 10
 • מלכה ערכה בנקודות = 10
 • מלך ערכו בנקודות = 10
 • אס ערכו בנקודות = 11
פרס
מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
 1. פרס
  20
  מספר הזוכים בפרס
  416,000
 2. פרס
  30
  מספר הזוכים בפרס
  168,000
 3. פרס
  50
  מספר הזוכים בפרס
  204,000
 4. פרס
  100
  מספר הזוכים בפרס
  100,000
 5. פרס
  200
  מספר הזוכים בפרס
  60,000
 6. פרס
  500
  מספר הזוכים בפרס
  6,400
 7. פרס
  1,000
  מספר הזוכים בפרס
  840
 8. פרס
  2,000
  מספר הזוכים בפרס
  200
 9. פרס
  10,000
  מספר הזוכים בפרס
  20
 10. פרס
  250,000
  מספר הזוכים בפרס
  4
סה"כ
סה"כ זוכים בכל הפרסים 955,464
955,464
 • בהגרלות החישגד ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 5,000 ₪ ל-1 מיליון ₪, בהתאם לסדרה.
 • הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו
 • המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנה.
 • אזהרה: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים קובע, כי הימורים עלולים להיות ממכרים. ניתן ליצור קשר עם מוקד הרווחה למידע וסיוע של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים שמספרו 118 (שיחה חינם) 24 שעות ביממה.
 • הזכייה תלויה במזל בלבד, ואינה קשורה לידע, ניסיון, יכולת או ריבוי משחקים