cash

מחיר
20
פרס ראשון
250,000
מספר כרטיסים בסדרה
4,000,000
סיכויי הזכיה
בפרס הראשון במשחק זה הינם
1 מתוך 1,000,000 בפרס הראשון במשחק זה
1,000,000
1:
בפרס השני במשחק זה הינם
1 מתוך 200,000 בפרס השני במשחק זה
200,000
1:
בפרס כלשהו במשחק זה הינם
1 מתוך 4.13 בפרס כלשהו במשחק זה
4.13
1:
סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק
 • חשפו את הציפוי, מעל ציור שטר 200 ₪.
 • מחיר המכירה, גבוה ממחיר הקניה בשורה אופקית כלשהי? זכיתם בסכום הפרס הרשום באותה השורה.
פרס
מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
 1. פרס
  20
  מספר הזוכים בפרס
  400,000
 2. פרס
  30
  מספר הזוכים בפרס
  224,000
 3. פרס
  50
  מספר הזוכים בפרס
  176,000
 4. פרס
  100
  מספר הזוכים בפרס
  100,000
 5. פרס
  200
  מספר הזוכים בפרס
  60,000
 6. פרס
  500
  מספר הזוכים בפרס
  7,200
 7. פרס
  1,000
  מספר הזוכים בפרס
  440
 8. פרס
  2,000
  מספר הזוכים בפרס
  220
 9. פרס
  10,000
  מספר הזוכים בפרס
  20
 10. פרס
  250,000
  מספר הזוכים בפרס
  4
סה"כ
סה"כ זוכים בכל הפרסים 967,884
967,884
 • בהגרלות החישגד ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 5,000 ₪ ל-1 מיליון ₪, בהתאם לסדרה.
 • הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו
 • המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנה.
 • אזהרה: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים קובע, כי הימורים עלולים להיות ממכרים. ניתן ליצור קשר עם מוקד הרווחה למידע וסיוע של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים שמספרו 118 (שיחה חינם) 24 שעות ביממה.
 • הזכייה תלויה במזל בלבד, ואינה קשורה לידע, ניסיון, יכולת או ריבוי משחקים