מהי זכיינות

זכיין נדרש לעסוק בניהול מכירות מקצועי, והצלחתו נמדדת ביכולתו להיות איש מכירות אקטיבי. 
הדרך שבה פועל הזכיין ומנהל את ענייניו מוכתבת על ידי הסכם התקשרות בינו לבין מפעל הפיס, המתחדש אחת לשנה, יחד עם זאת הזכיין הוא איש עסקים עצמאי לחלוטין, ולא עובד שכיר ששכרו מובטח בסוף כל חודש.

הרווח הנשאר בידי הזכיין בסוף כל חודש נקבע על ידי האופן בו הוא מנהל את עסקיו, אופי קשריו עם לקוחותיו ומידת שליטתו בענייני הכספים העוברים תחת ידו. התרומה האדירה של מפעל הפיס לחברה בישראל, והיכולת להעניק פרסים כספיים לאלפי ישראלים מתאפשרת הודות לעבודתם המסורה של אלפי זכיינים המנהלים את נקודות המכירה של מפעל הפיס בביתנים ובחנויות.

זכיינות בארץ ובעולם

בארצות הברית - כ-50% מכלל המכירות הקמעוניות מתבצעות באמצעות עסקי זכיינות. מדובר בהיקף של למעלה מטריליארד דולר בשנה ובהעסקת כ-8 מיליון איש. בישראל היקף העסקים הפועלים בשיטה זו נמוך במידה משמעותית, אך גם כאן התופעה צוברת תאוצה.

השיטה ויתרונותיה

מפעל הפיס הוא מחלוציה של שיטה שיווקית זו בישראל. לא באקראי נבחרה שיטת הזכיינות על-ידי מפעל הפיס. לשיטה זו יתרונות רבים הן למזכה והן לזכיין. שיטת הזכיינות של מפעל הפיס שונה מהשיטה הנהוגה ביתר הרשתות הזכיינות בכך, שהמזכה (מפעל הפיס) מאפשר לזכיין הפיס לנהל עסק עצמאי ללא תשלום "דמי כניסה". הזכיין נכנס לעסק חי, דבר המקטין בצורה משמעותית את הסיכונים. הזכיין הוא עצמאי אך לא בודד בשטח.

הצלחת מפעל הפיס – הצלחת זכייניה

בשל ההבנה שההצלחה של מפעל הפיס תלויה בראש ובראשונה בהצלחתם של הזכיינים שלו, משקיע מפעל הפיס סכומים ניכרים בשיווק פנימי, בפרסום וקידום מכירות, הדרכה, פיקוח על הפעילות השוטפת של הזכיין, שמירה על המוניטין ופיתוח מוצרים חדשים. 

הכנסות הזכיין מהוות אחוז קבוע מראש ממכירותיו. אם הוא מנהל את עסקיו ביעילות, מכיר את מוצרי הפיס השונים ובעל יחסי אנוש ויכולת שיווקית גבוהה, המכירות יעלו ויחד עימן גם הכנסותיו של הזכיין.

מידע על שיטת השיווק של מפעל הפיס בכלל ועל זכיינות במפעל הפיס בפרט

למפעל הפיס רשת הפצה הפרוסה ברחבי הארץ, ומחולקת בחלוקה גיאוגרפית לאזורי הפצה. רשת ההפצה מונה כ-2,400 נקודות מכירה.
מועמדים לזכייני מפעל הפיס חייבים לעבור קורס הדרכה בת מספר ימים על מפעל הפיס ומוצריו ובסיומו של הקורס חייב לעבור המועמד מבחן בציון מינימאלי.
זכייני הפיס משתתפים לאורך השנה בהדרכות שוטפות על מבצעים חדשים, שינויים בהגרלות, משחקים חדשים, ומיומנויות המכירה.

קיימים 3 סוגי נקודות מכירה:

  • חנויות פרטיות - בבעלות המועמד המקבל ממפעל הפיס זיכיון להפיץ את מוצריו בכפוף לתנאי הזיכיון.
  • ביתנים - בבעלות מפעל הפיס לזכיין ניתן זיכיון למכור את מוצרי הפיס בכפוף לתנאי הזיכיון. הזכיין רשאי למכור בביתן אך ורק את המוצרים המורשים ע"י הפיס.
  • דוכנים בקניונים - בבעלות מפעל הפיס לזכיין ניתן זיכיון למכור את מוצרי הפיס בכפוף לתנאי הזיכיון. הזכיין רשאי למכור בביתן אך ורק את המוצרים המורשים ע"י הפיס.

מעמד הזכיין כבעל עסק עצמאי ושיטת העמלות

תמורת כל פעולות הזכיין, בחנות או בביתן, יהיה זכאי הזכיין לקבל מהמשווק עמלה בהתאם למחזור מכירותיו.