הצהרת נגישות

מפעל הפיס הינה חברה לתועלת הציבור בבעלות השלטון המקומי והרשויות המקומיות, הפועלת על פי היתר מיוחד שניתן לה על ידי משרד האוצר לשיווק ומכירה של מוצרי הגרלות, בכדי שתוכל להגשים את מטרותיה הציבוריות לקידום החברה והקהילה הישראלית בנושאי חינוך, איכות חיים, בריאות, ספורט, תרבות ואמנות ובקידום מיזמים שונים לרווחת הקהילה. פעילות זו נעשית ברובה בשיתוף עם הרשויות המקומיות תוך מתן עדיפות לאוכלוסיות חלשות ולפריפריה.
המפעל מבצע התאמות שונות הנדרשות לצורך הנגשת שירותיו לכלל הציבור בהתאם לחוק הן בנקודות המכירה ובמטה המפעל כמו גם באתרי האינטרנט השונים של המפעל.

הסדרי נגישות

 1. מטה המפעל - כתובת מטה המפעל נמצאת ברחוב הפטמן 3 בתל אביב. קיימת נגישות בכניסה למשרדים באמצעות מעלון נגישות.
 2. שירותי נכים - נמצאים בקומות השונות של הבניין.
 3. חניות נכים - נמצאות בסמיכות למשרדי המפעל כמו גם בחניונים ציבוריים סמוכים ברחוב לאונרדו דה וינצי.
 4. סקר נגישות - והבניין עבר סקר נגישות בהתאם לדרישות החוק.

שירות לקוחות נגיש

בימים אלו עובדי מוקד שירות הלקוחות של מפעל הפיס עוברים הכשרות למטרת מתן מענה נגיש לציבור לקוחות המפעל. מספר הטלפון של מוקד שירות הלקוחות הינו 03-6940177.

המוקד פעיל בימים א'-ה' בין השעות 15:00 - 08:00.

אמצעים נוספים ליצירת קשר

קיימים מספר אמצעים נוספים ליצירת קשר:

 • דואר אלקטרוני – pniot@pais.co.il
 • פקס - פניות ציבור: 03-6936230
 • פניה בכתב באמצעות הדואר: רח' הפטמן 3, תל אביב 6777655

הדרכות עובדים לשירות נגיש

מתקיימות הדרכות להכרת תחום הנגישות, יצירת מודעות בקרב העובדים והקניית כלים מעשיים למתן שירות נגיש.

מוקד טלפוני נגיש

המענה הקולי הונגש כך שהמידע מועבר בשפה ברורה וללא מוסיקת רקע.

נגישות אתרי האינטרנט והיישומון של המפעל

מפעל הפיס רואה חשיבות בהנגשת אתרי האינטרנט של הארגון באופן אשר יאפשר לאנשים עם מוגבלות ולאנשים מבוגרים לגלוש ביעילות והנאה ככל יתר הגולשים.
כתובת האתר הינה: https://www.pais.co.il

במידה ויישומון מפעל הפיס אינו מונגש דיו עבורך, ניתן לקבל את כל המידע על הגרלות מפעל הפיס גם באתר האינטרנט המנוגש בכתובת https://www.pais.co.il 

להלן תיאור אפיוני הנגישות של אתר האינטרנט:

 1. התאמות הנגישות באתרי האינטרנט של המפעל בוצעו עפ"י חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והמלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) ברמה AA.
 2. האתר מספק תמיכה בדפוס השימוש המקובלים להפעלה עם מקלדת.
 3. הדפדפנים שמספקים תמיכה טובה בנגישות עם האתר הינם Chrome, FIREFOX ו – EDGE.
 4. מומלץ לעשות שימוש בתוכנת קורא המסך מסוג NVDA לצורך קבלת תמיכה מיטבית בפעילות ובגלישה באתר.
 5. קיימת תמיכה לגלישה מונגשת באתרים באמצעות מכשירי סלולר ו/או מחשבי לוח.

תפעול האתר ועזרי נגישות

 1. באתר ישנם רכיבי נגישות ברמת הקוד.
 2. בפינה השמאלית העליונה מוצג כפתור ההנגשה. לאחר לחיצה עליו נפתח תפריט עם כל האפשרויות להנגשה.
 3. התפריט כולל אפשרויות בחירה של מצב ההנגשה הרצוי וכן ביצוע התאמות אישיות נוספות להנגשת האתר. לאחר בחירת מצב ההנגשה, הבחירה תשמר עד לשינויה, או עד לאיפוס כל ההתאמות שבוצעו.

דרכי פנייה לבקשות והצעות שיפור בנושא נגישות

אם במהלך הגלישה באתר נתקלת בבעיה בנושא נגישות נשמח לקבל ממך הערות באמצעות טופס יצירת קשר שבאתר.

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

ההנחיות שלהלן מתבססות על חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק") ועל תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג-2013 (להלן: "התקנות"), שנכנסו לתוקף ביום 18/8/2013:

 1. על גוף המספק שירות ציבורי שמעסיק לפחות 25 עובדים מוטלת החובה למנות אדם מקרב עובדיו לתפקיד של "רכז נגישות". "שירות ציבורי" הוא, בין היתר, שירות שניתן לציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו בידי גוף ציבורי או שירות הניתן לציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו במקום ציבורי (סעיף 19י לחוק).
 2. מפעל הפיס הוא "גוף ציבורי" כמשמעו בחוק (לפי סעיף 5 לחוק גוף ציבורי הוא גוף מבוקר). אשר להיות מפעל הפיס נותן "שירות לציבור", לאור היקף ה"מקומות הציבוריים" בחוק (הכוללים, בין היתר, שירות בידור או פנאי) לאור הגדרת "מקום ציבורי" ככל מתקן או משרד של גוף ציבורי, בנוסף לפירוט מקיף ונרחב בחוק של "מקומות ציבוריים" (הכולל כמעט כל מקום המקיים קבלת קהל), ולאור תכלית החוק, עמדתנו היא שמפעל הפיס הוא גוף הנותן "שירות ציבורי" כמשמעו בחוק.
 3. על גוף ציבורי חלה חובה לבצע את ההתאמות הנדרשות לפי החוק והתקנות להבטחת נגישות השירות הציבורי לאנשים עם מוגבלות, כש"נגישות" מוגדרת בחוק כ"אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכל באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי" (סעיף 19א לחוק).
 4. בין היתר, חלה על גוף ציבורי המעסיק למעלה מ-25 עובדים החובה למנות "רכז נגישות", שיהיה בקיא, ככל הניתן, בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות. כמו כן, וככל האפשר, שיהיה אדם עם מוגבלות. תפקידיו: למסור מידע לציבור על התאמות הנגישות שבוצעו בגוף הציבורי, וליתן ייעוץ והדרכה למעסיקו בעניין התאמות הנגישות שנדרש ממנו לבצע בהתאם לחוק ולתקנות (סעיף 19מב(א) לחוק).
 5. ביום 18/2/2013 פרסם שר המשפטים את התקנות, בהן נקבעו הוראות בדבר התאמות הנגישות הנדרשות מגוף המספק שירות הציבורי, ושנכנסו לתקפן ביום 18/8/2013.

בנוגע ל"רכז נגישות" נקבע:

רכז נגישות יהיה אדם אשר (תקנה 91 לתקנות):

 1. ככל האפשר, עובד בתפקיד ניהולי או עובד שעבר הכשרה במיומנויות ניהול וקידום פרויקטים.
 2. בעל ניסיון מעשי של שנה לפחות בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות, או עובד שעבר הדרכה והכשרה על סמך הנחיות נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לעניין הכשרת רכזי נגישות. בתקופה שעד ליום 1.8.2016, יכול "רכז הנגישות" להיות עובד שטרם עבר הכשרה כאמור או שאינו בעל ניסיון מעשי בתחום הנגישות.
 3. רכז נגישות יהיה, ככל האפשר, אדם עם מוגבלות.

תפקידי רכז הנגישות הם (תקנה 91 לתקנות):

 1. להתעדכן אחת לשנה בחידושים בתחום הנגישות לפי עדכונים שתפרסם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
 2. למסור מידע לציבור על התאמות נגישות שבוצעו בשירות ובמקום בו הוא ניתן, אמצעים ושירותי עזר שניתן לקבל בשירות לפי בקשה.
 3. ליתן ייעוץ והדרכה למעסיקו בדבר החובות החלות עליו לפי החוק.

הגוף הציבורי נדרש לפרסם את שמו של רכז הנגישות שמינה, מקום מושבו ואמצעי הפנייה אליו. דרכי הפרסום יכולות להיות דרכי הפרסום המקובלות בגוף הציבורי, ובכלל זה: באתר האינטרנט או (לבקשת אדם עם מוגבלות) באמצעות טלפון, פקס או כל אמצעי דיגיטלי אחר שנמצא בשימוש הגוף הציבורי (סעיף 34 לתקנות).


עודכן בתאריך: 13/05/2024

רכז נגישות

רכז הנגישות של המפעל הנו מר רונן סורסקי, טלפון 03-6940036, דוא"ל: ronen@pais.co.il