איתור נקודות מכירה

למפעל הפיס רשת הפצה הפרוסה ברחבי הארץ ומחולקת בחלוקה גיאוגרפית לאזורי שיווק.
בשנת 2019 מונה רשת ההפצה כ-2,400 נקודות מכירה.

סוגי נקודות מכירה

בתמונה: ביתן

ביתן

נקודת מכירה בבעלות מפעל הפיס. לזכיין ניתן זיכיון למכור את מוצרי הפיס בכפוף לתנאי הזיכיון. הזכיין רשאי למכור בביתן אך ורק את המוצרים המורשים ע"י הפיס.

בתמונה: דוכן בקניון

דלפק בקניון

דלפק מכירה בקניון בבעלות מפעל הפיס. לזכיין ניתן זיכיון למכור את מוצרי הפיס בכפוף לתנאי הזיכיון. בדוכן בקניון ניתן למכור רק מוצרים המורשים ע"י הפיס.

בתמונה: חנות

חנות

חנות פרטית בבעלות המועמד המקבלת ממפעל הפיס זיכיון להפיץ את מוצריו בכפוף לתנאי הזיכיון.