שינויים במועדי הגרלות בחגי תשרי

מפעל הפיס מודיע בזאת על שינויים במועדי ההגרלות בתקופת חגי תשרי תשע"ט

אירועתאריךיוםמוצרשעת הגרלהמס' הגרלה
ערב חג ראש השנה 9.9.18 ראשון צ'אנס 10:00 38267
12:00 38268
14:00 38269
16:00 בוטל
18:00 בוטל
20:00 בוטל
22:00 בוטל
123 13:05 במקום 21:00 5604
פיס 777 13:30 9423
19:30 בוטל
קינו 9:00 - 14:00 (אחת לשעה) מתקיים
15:00 בוטל
ראש השנה 10.9.18 שני אין הגרלות
מוצאי ראש השנה 11.9.18 שלישי צ'אנס 10:00 בוטל
12:00 בוטל
14:00 בוטל
16:00 בוטל
18:00 בוטל
21:30 במקום 20:00 38270
23:30 במקום 22:00 38271
123 22:28 במקום 21:00 5605
פיס 777 13:30 בוטל
22:25 במקום 19:30 9424
קינו 21:00
22:00
23:00
לוטו הגרלה מס' 3055 תדחה ליום רביעי 12.19.18 בוטל
לוטו 12.9.18 רביעי 23:15 3055
17.9.18 שני הקדמת הגרלת לוטו מס' 3057 בשעה 23:15 3057
ערב יום כיפור 18.9.18 שלישי צ'אנס 10:00 38305
12:00 בוטל
14:00 בוטל
16:00 בוטל
18:00 בוטל
20:00 בוטל
22:00 בוטל
123 11:05 במקום 13:05 5612
פיס 777 11:30 במקום 13:30 9435
קינו 9:00 - 11:00 מתקיים
12:00- 15:00 בוטל
מוצאי כיפור 19.9.18 רביעי צ'אנס 10:00 בוטל
12:00 בוטל
14:00 בוטל
16:00 בוטל
18:00 בוטל
21:30 במקום 20:00 38306
23:30 במקום 22:00 38307
123 22:28 במקום 21:00 5613
פיס 777 22:25 במקום 19:30 9436
קינו 21:00
22:00
23:00
ערב חג סוכות 23.9.18 ראשון צ'אנס 10:00 38320
12:00 38321
14:00 38322
16:00 בוטל
18:00 בוטל
20:00 בוטל
22:00 בוטל
123 13:05 במקום 21:00 5617
פיס 777 13:30 9441
19:30 בוטל
קינו 9:00 - 14:00 (אחת לשעה) מתקיים
15:00 בוטל
מוצאי חג סוכות ראשון 24.9.18 שני צ'אנס 10:00 בוטל
12:00 בוטל
14:00 בוטל
16:00 בוטל
18:00 בוטל
21:30 במקום 20:00 38323
23:30 במקום 22:00 38324
123 22:28 במקום 21:00 5618
פיס 777 13:30 בוטל
22:25 במקום 19:30 9442
קינו 21:00
22:00
23:00
ערב חג שני סוכות 30.9.18 ראשון צ'אנס 10:00 38351
12:00 38352
14:00 38353
16:00 בוטל
18:00 בוטל
20:00 בוטל
22:00 בוטל
123 13:05 במקום 21:00 5624
פיס 777 13:30 9451
19:30 בוטל
קינו 9:00- 14:00 (אחת לשעה) מתקיים
15:00 בוטל
מוצאי חג סוכות שני 1.10.18 שני צ'אנס 10:00 בוטל
12:00 בוטל
14:00 בוטל
16:00 בוטל
18:00 בוטל
21:30 במקום 20:00 38354
23:30 במקום 22:00 38355
123 22:28 במקום 21:00 5625
פיס 777 13:30 בוטל
22:25 במקום 19:30 9452
קינו 21:00
22:00
23:00
הודעות סטטוטוריות
22 בינואר 2020

הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס  בדבר שינוי מבנה סל הפרסים בהגרלות השבועיות בחודש מרץ 2020 לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016"

שינוי מס' 6
1 בינואר 2020

הוספת הגרלות לוטו בשנת 2020

מפעל הפיס מודיע בזה, לציבור משתתפי הגרלות הלוטו על הוספת 14 הגרלות לוטו נוספות לשנת 2020 בהתאם להיתר לעריכת הגרלות
29 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (19)3209

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 23, לתכנית "לוטו" 2019 כי הפרסים בהגרלת הלוטו הבאה מספר (19)3209 שתתקיים ביום שלישי בתאריך 31.12.19 יחולקו בהתאם לתוכנית הגרלת הלוטו כדלקמן
25 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלות מפעל הפיס

מפעל הפיס מודיע בזאת כי בכל רכישת כרטיסי השתתפות בהגרלות מפעל הפיס שסכום הזכייה האפשרי בהן הינו 15,000 ₪ ומעלה יחולו ההוראות הבאות
25 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (19)3208

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 23, לתכנית "לוטו" 2019 כי הפרסים בהגרלת הלוטו הבאה מספר (19)3208 שתתקיים במוצאי שבת בתאריך 28.12.19 יחולקו בהתאם לתוכנית הגרלת הלוטו כדלקמן
לעוד הודעות סטטוטוריות