הודעה על שינויים במתכונת הגרלת ה-KENO

עדכון תוכנית להפעלת פיס 777 על גבי מסכים ("קינו")

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם להיתר מפעל הפיס שפורסם בילקוט הפרסומים מס' 7449 מיום 14/02/2017 ובהתאם להודעה על תיקון היתר למפעל הפיס שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 7498 מיום 9/5/17 כדלקמן:

  1. החל מה 9/5/18 יתקיימו עד 8 הגרלות קינו ביום.
  2. שעות ההגרלה הינן כדלקמן:
מס' הגרלהשעות ההגרלה בימים ראשון עד חמישישעות ההגרלה בימי שישי וערבי חגשעות ההגרלה במוצאי שבת (שעון קיץ)
1 14:00 09:00 21:00
2 15:00 10:00 22:00
3 16:00 11:00 23:00
4 17:00 12:00 -
5 18:00 13:00 -
6 19:00 14:00 -
7 20:00 15:00 -
8 21:00 - -
הודעות סטטוטוריות
22 בינואר 2020

הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס  בדבר שינוי מבנה סל הפרסים בהגרלות השבועיות בחודש מרץ 2020 לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016"

שינוי מס' 6
1 בינואר 2020

הוספת הגרלות לוטו בשנת 2020

מפעל הפיס מודיע בזה, לציבור משתתפי הגרלות הלוטו על הוספת 14 הגרלות לוטו נוספות לשנת 2020 בהתאם להיתר לעריכת הגרלות
29 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (19)3209

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 23, לתכנית "לוטו" 2019 כי הפרסים בהגרלת הלוטו הבאה מספר (19)3209 שתתקיים ביום שלישי בתאריך 31.12.19 יחולקו בהתאם לתוכנית הגרלת הלוטו כדלקמן
25 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלות מפעל הפיס

מפעל הפיס מודיע בזאת כי בכל רכישת כרטיסי השתתפות בהגרלות מפעל הפיס שסכום הזכייה האפשרי בהן הינו 15,000 ₪ ומעלה יחולו ההוראות הבאות
25 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (19)3208

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 23, לתכנית "לוטו" 2019 כי הפרסים בהגרלת הלוטו הבאה מספר (19)3208 שתתקיים במוצאי שבת בתאריך 28.12.19 יחולקו בהתאם לתוכנית הגרלת הלוטו כדלקמן
לעוד הודעות סטטוטוריות