שינויים במועדי הגרלות בתקופת חגי תשרי

מפעל הפיס מודיע בזאת על שינויים במועדי ההגרלות בתקופת החגים (ספטמבר-אוקטובר 2017)

אירועתאריךיוםמוצרשעת הגרלהמס' הגרלה
מנוי פיס 19.9.17 שלישי מנוי פיס 07:30 43/17
ערב חג ראש השנה 20.9.17 רביעי צ'אנס 10:00 36320
12:00 36321
14:00 36322
22:00-16:00 בוטל
123 13:05 במקום 21:00 5255
פיס 777  13:30 8833
19:30 בוטל
KENO 14:00-09:00 (אחת לשעה)
ראש השנה 21.9.17 חמישי אין הגרלות
מוצאי ראש השנה 22.9.17 שישי אין הגרלות
לוטו 23.9.17 מוצ"ש הגרלת לוטו מס' 2940 תדחה ליום ראשון ה-24.9.17
לוטו 24.9.17 ראשון לוטו 22:55 2940
ערב יום כיפור 29.9.17 שישי צ'אנס 10:00 36360
14:00-12:00 בוטל
123 11:05 במקום 13:00 5262
פיס 777  11:30 במקום 13:30 8845
KENO 09:00-11:00 (אחת לשעה)
מוצאי כיפור 30.9.17 מוצ"ש הגרלת לוטו מס' 2942 תדחה ליום ראשון 1.10.17
לוטו 1.10.17 ראשון לוטו 22:55 2942
ערב חג סוכות 4.10.17 רביעי צ'אנס 10:00 36384
12:00 36385
14:00 36386
22:00-16:00 בוטל
123 13:05 במקום 21:00 5267
פיס 777 13:30 8853
19:30 בוטל
KENO 14:00-09:00 (אחת לשעה) 
מוצאי חג סוכות ראשון 5.10.17 חמישי צ'אנס 18:00-10:00 בוטל
21:30 במקום 20:00 36387
23:30 במקום 22:00 36388
123 22:30 במקום 21:00 5268
פיס 777 13:30 בוטל
22:30 במקום 19:30 8854
KENO 21:00, 22:00, 22:30, 23:00
הגרלת מנוי פיס מספר 46/17 תדחה ליום ראשון 8.10.17
מנוי פיס 8.10.17 ראשון מנוי פיס 07:30 46/17
ערב חג שני סוכות 11.10.17 רביעי צ'אנס 10:00 36415
12:00 36416
14:00 36417
22:00-16:00 בוטל
123 13:05 במקום 21:00 5274
פיס 777 13:30 8863
19:30 בוטל
KENO 14:00-09:00 (אחת לשעה)
מוצאי חג סוכות שני 12.10.17 חמישי צ'אנס 21:30 36418
23:30 36419
123 22:30 במקום 21:00 5275
פיס 777 13:30 בוטל
22:30 במקום 19:30 8864
KENO 21:00, 22:00, 22:30, 23:00
הגרלת מנוי פיס מספר 47/17 תדחה ליום ראשון 15.10.17
מנוי פיס 15.10.17 ראשון מנוי פיס 07:30 47/17
הודעות סטטוטוריות
22 בינואר 2020

הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס  בדבר שינוי מבנה סל הפרסים בהגרלות השבועיות בחודש מרץ 2020 לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016"

שינוי מס' 6
1 בינואר 2020

הוספת הגרלות לוטו בשנת 2020

מפעל הפיס מודיע בזה, לציבור משתתפי הגרלות הלוטו על הוספת 14 הגרלות לוטו נוספות לשנת 2020 בהתאם להיתר לעריכת הגרלות
29 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (19)3209

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 23, לתכנית "לוטו" 2019 כי הפרסים בהגרלת הלוטו הבאה מספר (19)3209 שתתקיים ביום שלישי בתאריך 31.12.19 יחולקו בהתאם לתוכנית הגרלת הלוטו כדלקמן
25 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלות מפעל הפיס

מפעל הפיס מודיע בזאת כי בכל רכישת כרטיסי השתתפות בהגרלות מפעל הפיס שסכום הזכייה האפשרי בהן הינו 15,000 ₪ ומעלה יחולו ההוראות הבאות
25 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (19)3208

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 23, לתכנית "לוטו" 2019 כי הפרסים בהגרלת הלוטו הבאה מספר (19)3208 שתתקיים במוצאי שבת בתאריך 28.12.19 יחולקו בהתאם לתוכנית הגרלת הלוטו כדלקמן
לעוד הודעות סטטוטוריות