פרסים בהגרלות החודשיות למנויים

שינוי מספר 1.

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 37 לתכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016", שפורסמה בילקוט הפרסומים 7219 מיום 3.3.2016 בעמ' 3952 ["התכנית המקורית"] על שינוי מבנה סל הפרסים.

בהתאם לסעיף 8 לנספח א' לתכנית, החל מהגרלה 35/2017 שתתקיים ביום 27/7/2017 תתווסף רמת פרס חודשית בה יעלו בגורל כמות כרטיסי מנוי כמפורט בטבלה שלהלן, שכל אחד מהם יזכה בפרס חפצי כמפורט בטבלה: 

סוג פרסמס' כרטיסים זוכים בפרס מסוג זהסכום הפרס מסוג זה בש"חס"כ סכום הפרסים בש"חמספר משיכותמספר ספרות 
פרס חודשי 25 טיסות ונופש זוגי לניו יורק כ-20,000 כ-500,000  25 כל 6 הספרות

  
פרטים נוספים ניתן לקבל במוקד שירות הלקוחות של מפעל הפיס.

הודעות סטטוטוריות
22 בינואר 2020

הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס  בדבר שינוי מבנה סל הפרסים בהגרלות השבועיות בחודש מרץ 2020 לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016"

שינוי מס' 6
1 בינואר 2020

הוספת הגרלות לוטו בשנת 2020

מפעל הפיס מודיע בזה, לציבור משתתפי הגרלות הלוטו על הוספת 14 הגרלות לוטו נוספות לשנת 2020 בהתאם להיתר לעריכת הגרלות
29 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (19)3209

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 23, לתכנית "לוטו" 2019 כי הפרסים בהגרלת הלוטו הבאה מספר (19)3209 שתתקיים ביום שלישי בתאריך 31.12.19 יחולקו בהתאם לתוכנית הגרלת הלוטו כדלקמן
25 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלות מפעל הפיס

מפעל הפיס מודיע בזאת כי בכל רכישת כרטיסי השתתפות בהגרלות מפעל הפיס שסכום הזכייה האפשרי בהן הינו 15,000 ₪ ומעלה יחולו ההוראות הבאות
25 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (19)3208

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 23, לתכנית "לוטו" 2019 כי הפרסים בהגרלת הלוטו הבאה מספר (19)3208 שתתקיים במוצאי שבת בתאריך 28.12.19 יחולקו בהתאם לתוכנית הגרלת הלוטו כדלקמן
לעוד הודעות סטטוטוריות