הודעה למשתתפי הגרלת 123

מפעל הפיס מודיע בזאת כי בהתאם להסכם הפשרה בת.צ. 35561-11-10 ונדר נ' מפעל הפיס, ת.צ. 39709-03-12 ביטון נ' מפעל הפיס ות.צ. 25624-04-13 הברא אנטון נ' מפעל הפיס, ביום 17/9/15, תבוטל הגרלת 123 משולב ובהתאם החל מיום 17/9/2015 לא ימכרו כרטיסי השתתפות של הגרלת 123 משולב. אין שינוי בהגרלת 123 רגיל.