שינויים במועדי הגרלות בתקופת החגים

מפעל הפיס מודיע בזאת על שינויים במועדי ההגרלות בתקופת החגים (חודשים אפריל - יוני 2019) כדלקמן:

אירועתאריךיוםמוצרשעת הגרלהמס' הגרלה
ערב פסח 19.4.19 שישי צ'אנס 10:00 39497
12:00 39498
14:00 39499
123 13:05 5825
פיס 777 13:30 9795
מוצאי חג 20.4.19 מוצ"ש ההגרלות תתקיימנה כסדרן
ערב חג שני פסח 25.4.19 חמישי צ'אנס 10:00 39530
12:00 39531
14:00 39532
16:00 בוטל
18:00 בוטל
20:00 בוטל
22:00 בוטל
123 13:05 5831
פיס 777  13:30 9805
19:30 בוטל
מנוי פיס 10:30  20/2019
מוצאי חג שני 26.4.19 שישי לא יתקיימו הגרלות
27.4.19 מוצ"ש לוטו הגרלה מספר 3128 תדחה ליום ראשון 28.4.19
לוטו 28.4.19 ראשון לוטו 23:15 3128
ערב יום השואה 1.5.19 רביעי צ'אנס 10:00 39556
12:00 39557
14:00 39558
16:00 39559
18:00 מבוטל
20:00 מבוטל
22:00 מבוטל
123 13:05 במקום 21:00 5836
פיס 777 13:30 9813
15:55 במקום 19:30 9814
יום השואה 2.5.19 חמישי צ'אנס 10:00 בוטל
12:00 בוטל
14:00 בוטל
16:00 בוטל
18:00 בוטל
21:30 במקום 20:00 39560
23:30 במקום 22:00 39561
123 22:28 במקום 21:00 5837
פיס 777 13:30 בוטל
22:25 במקום 19:30 9815
מנוי פיס הגרלה מס' 21/2019 תדחה ליום ראשון  5.5.19 
מנוי פיס 5.5.19 ראשון מנוי פיס  10:30 21/2019
לוטו 6.5.19 שני לוטו 23:15 3131
ערב יום הזיכרון 7.5.19 שלישי צ'אנס 10:00 39581
12:00 39582
14:00 39583
16:00 39584
18:00 בוטל
20:00 בוטל
22:00 בוטל
123 13:05 במקום 21:00 5842
פיס 777 13:30 9822
15:55 במקום 19:30 9823
לוטו הגרלת לוטו מס' 3131 הוקדמה ליום שני ה-6.5.19
יום הזיכרון וערב יום העצמאות 8.5.19 רביעי צ'אנס 10:00 בוטל
12:00 בוטל
14:00 בוטל
16:00 בוטל
18:00 בוטל 
21:30 במקום 20:00 39585
23:30 במקום 22:00 39586
123 22:28 במקום 21:00 5843
פיס 777 13:30 בוטל
22:25 במקום 19:30 9824
יום העצמאות 9.5.19 חמישי צ'אנס 10:00 בוטל
12:00 בוטל
14:00 בוטל
16:00 בוטל
18:00 בוטל 
21:30 במקום 20:00 39587
23:30 במקום 22:00 39588
123 22:28 במקום 21:00 5844
פיס 777 13:30 בוטל
22:25 במקום 19:30 9825
מנוי פיס הגרלה מס' 22/2019 תדחה ליום ראשון ה-12.5.19
מנוי פיס 12.5.19 ראשון מנוי פיס 10:30 22/2019
ערב חג השבועות 8.6.19 מוצ"ש לא יתקיימו הגרלות
לוטו הגרלה מס' 3142 תדחה ליום ראשון 9.6.19 
מוצאי חג השבועות  9.6.19 ראשון צ'אנס 10:00 בוטל
12:00 בוטל
14:00 בוטל
16:00 בוטל
18:00 בוטל
21:30 במקום 20:00 39752
23:30 במקום 22:00 39753
123 22:28 5874
פיס 777 13:30 בוטל
22:25 במקום 19:30 9875
לוטו 23:15 3142
הודעות סטטוטוריות
22 בינואר 2020

הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס  בדבר שינוי מבנה סל הפרסים בהגרלות השבועיות בחודש מרץ 2020 לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016"

שינוי מס' 6
1 בינואר 2020

הוספת הגרלות לוטו בשנת 2020

מפעל הפיס מודיע בזה, לציבור משתתפי הגרלות הלוטו על הוספת 14 הגרלות לוטו נוספות לשנת 2020 בהתאם להיתר לעריכת הגרלות
29 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (19)3209

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 23, לתכנית "לוטו" 2019 כי הפרסים בהגרלת הלוטו הבאה מספר (19)3209 שתתקיים ביום שלישי בתאריך 31.12.19 יחולקו בהתאם לתוכנית הגרלת הלוטו כדלקמן
25 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלות מפעל הפיס

מפעל הפיס מודיע בזאת כי בכל רכישת כרטיסי השתתפות בהגרלות מפעל הפיס שסכום הזכייה האפשרי בהן הינו 15,000 ₪ ומעלה יחולו ההוראות הבאות
25 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (19)3208

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 23, לתכנית "לוטו" 2019 כי הפרסים בהגרלת הלוטו הבאה מספר (19)3208 שתתקיים במוצאי שבת בתאריך 28.12.19 יחולקו בהתאם לתוכנית הגרלת הלוטו כדלקמן
לעוד הודעות סטטוטוריות