הודעה לציבור משתתפי הגרלות הלוטו החל מתאריך 4/8/2019

 1. מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיפים 23 ו- 24 לתכנית "לוטו" 2019 שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 8306 מיום 23/6/2019 בעמ' 12160 ("התכנית החדשה") כי החל מתאריך ג' באב תשע"ט, 4/8/2019, ישתנה חישוב הפרסים בלוטו ובדאבל לוטו, באופן הבא:
  1. הפרס השני – סך של 750,000 ₪ שיחולק בין כלל הזוכים בסוג זה להלן.
  2. הפרס הרביעי – 1.6% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל.
  3. הפרס החמישי – 2.14% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל.
  4. הפרס השישי – 4.3% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל.
  5. הפרס השביעי – 7% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל.
 2. יוגבל סכום הפרס הראשון בלוטו כך שלא יעלה על סך של 40 מיליון ₪ בלוטו ובדאבל לוטו לא יעלה על סך 80 מיליון ₪.
 3. שינוי מחיר טבלה בהגרלת הלוטו – מחיר טבלה בהגרלת הלוטו יעלה מ- 2.90 ₪ ל- 3.00 ₪ בלבד, ובהגרלת הדאבל לוטו מחיר טבלה יעלה מ- 5.80 ₪ ל- 6.00 ₪ בלבד (עלות טופס לוטו מלא תהא 42 ₪ וטופס דאבל לוטו מלא 60 ₪). המחיר הנ"ל איננו כולל את עלות ההשתתפות בהגרלת ה- EXTRA , אשר עלותה תמשיך לעמוד על סך של 6 ₪ להגרלה.
 4. טופסי לוטו "רב הגרלתי" ממשיכים להשתתף כרגיל בהגרלות, בהתאם לתנאים החדשים.
הודעות סטטוטוריות
22 בינואר 2020

הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס  בדבר שינוי מבנה סל הפרסים בהגרלות השבועיות בחודש מרץ 2020 לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016"

שינוי מס' 6
1 בינואר 2020

הוספת הגרלות לוטו בשנת 2020

מפעל הפיס מודיע בזה, לציבור משתתפי הגרלות הלוטו על הוספת 14 הגרלות לוטו נוספות לשנת 2020 בהתאם להיתר לעריכת הגרלות
29 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (19)3209

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 23, לתכנית "לוטו" 2019 כי הפרסים בהגרלת הלוטו הבאה מספר (19)3209 שתתקיים ביום שלישי בתאריך 31.12.19 יחולקו בהתאם לתוכנית הגרלת הלוטו כדלקמן
25 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלות מפעל הפיס

מפעל הפיס מודיע בזאת כי בכל רכישת כרטיסי השתתפות בהגרלות מפעל הפיס שסכום הזכייה האפשרי בהן הינו 15,000 ₪ ומעלה יחולו ההוראות הבאות
25 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (19)3208

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 23, לתכנית "לוטו" 2019 כי הפרסים בהגרלת הלוטו הבאה מספר (19)3208 שתתקיים במוצאי שבת בתאריך 28.12.19 יחולקו בהתאם לתוכנית הגרלת הלוטו כדלקמן
לעוד הודעות סטטוטוריות