הודעה לציבור משתתפי הגרלות הלוטו החל מתאריך 4/8/2019

 1. מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיפים 23 ו- 24 לתכנית "לוטו" 2019 שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 8306 מיום 23/6/2019 בעמ' 12160 ("התכנית החדשה") כי החל מתאריך ג' באב תשע"ט, 4/8/2019, ישתנה חישוב הפרסים בלוטו ובדאבל לוטו, באופן הבא:
  1. הפרס השני – סך של 750,000 ₪ שיחולק בין כלל הזוכים בסוג זה להלן.
  2. הפרס הרביעי – 1.6% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל.
  3. הפרס החמישי – 2.14% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל.
  4. הפרס השישי – 4.3% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל.
  5. הפרס השביעי – 7% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל.
 2. יוגבל סכום הפרס הראשון בלוטו כך שלא יעלה על סך של 40 מיליון ₪ בלוטו ובדאבל לוטו לא יעלה על סך 80 מיליון ₪.
 3. שינוי מחיר טבלה בהגרלת הלוטו – מחיר טבלה בהגרלת הלוטו יעלה מ- 2.90 ₪ ל- 3.00 ₪ בלבד, ובהגרלת הדאבל לוטו מחיר טבלה יעלה מ- 5.80 ₪ ל- 6.00 ₪ בלבד (עלות טופס לוטו מלא תהא 42 ₪ וטופס דאבל לוטו מלא 60 ₪). המחיר הנ"ל איננו כולל את עלות ההשתתפות בהגרלת ה- EXTRA , אשר עלותה תמשיך לעמוד על סך של 6 ₪ להגרלה.
 4. טופסי לוטו "רב הגרלתי" ממשיכים להשתתף כרגיל בהגרלות, בהתאם לתנאים החדשים.
הודעות סטטוטוריות
11 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלות הלוטו מס' (19)3203

מפעל הפיס מודיע בזה, כי מאחר ולא נמצא זוכה בפרס הראשון בלוטו ובדאבל לוטו בהגרלת לוטו מספר- 3202/19 יוגדלו פרסי המשנה (רמות פרס שלוש עד שמונה) בהגרלת הלוטו מספר 3203/19
11 בנובמבר 2019

תקנון השתתפות בהגרלה מיוחדת של מנוי פיס - דצמבר 2019

מפעל הפיס מכריז בזה על הגרלה מיוחדת למנויי הפיס, לפי הכללים הבאים
18 באוגוסט 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלות הלוטו מס' (19) 3166

מאחר ולא נמצא זוכה בפרס הראשון בלוטו ובדאבל לוטו בהגרלת לוטו מספר 3165/19 - יוגדלו פרסי המשנה (רמות פרס שלוש עד שמונה) בהגרלת הלוטו מספר 3166/19 שתתקיים ביום ג' 20/8/2019
11 באוגוסט 2019

שינויים במועדי הגרלות בתקופת החגים ומועדי ישראל

לחודשים אוגוסט-אוקטובר 2019
8 ביולי 2019

הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס בדבר שינוי מבנה סל הפרסים בהגרלות השבועיות בחודש אוגוסט 2019 לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס" 2016

שינוי מס' 5
לעוד הודעות סטטוטוריות