הודעה לציבור משתתפי הגרלות הלוטו מס' (20) 3235-3233

מפעל הפיס מודיע בזה, כי בהתאם לסעיף 23, לתכנית "לוטו" 2019 שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 8306 מיום 23/6/19 בעמ' 12160 ("התכנית החדשה") יוגדלו פרסי המשנה (רמות פרס שלוש עד שמונה) בהגרלות הלוטו הבאות:

 1. מספר (20) 3233 שתתקיים במוצ"ש 14/03/2020
  מספר (20) 3234 שתתקיים ביום שלישי 17/03/2020
  מספר (20) 3235 שתתקיים במוצ"ש 21/03/2020
  חלוקת הפרסים בהגרלה הנ"ל תתבצע באופן הבא:
  1. הפרס הראשון בהגרלות אלו יהיה בהתאם לפרס המוכרז בלוטו ובדאבל לוטו ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  2. הפרס השני בהגרלות אלו יהיה בהתאם לפרס המוכרז בלוטו ובדאבל לוטו ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  3. הפרס השלישי בהגרלות אלו - 2.7% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של כל הגרלה ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  4. הפרס הרביעי בהגרלות אלו - 2.4% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של כל הגרלה ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  5. הפרס החמישי בהגרלות אלו - 3.21% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של כל הגרלה ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  6. הפרס השישי בהגרלות אלו - 6.45% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של כל הגרלה ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  7. הפרס השביעי בהגרלות אלו - 10.5% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של כל הגרלה ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  8. הפרס השמיני בהגרלות אלו - סך 15 שקלים חדשים לכל זוכה בפרס זה בלוטו או סך 30 שקלים חדשים לכל זוכה בפרס זה בדאבל לוטו.
 2. השינוי כמפורט בסעיף 1 לעיל יישאר בתוקף עד לסיום הגרלת הלוטו מספר 3235/20.

דב קרומר
משנה למנכ"ל

הודעות סטטוטוריות
17 במרץ 2020

הודעה חשובה ללקוחות מפעל הפיס

לאור הודעת משרד הבריאות על צמצום הפעילות במשק, מפעל הפיס מודיע בזאת כי החל מתאריך 17/3/2020 בחצות, תוקפא זמנית פעילות המכירות וההגרלות
22 בינואר 2020

הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס  בדבר שינוי מבנה סל הפרסים בהגרלות השבועיות בחודש מרץ 2020 לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016"

שינוי מס' 6
1 בינואר 2020

הוספת הגרלות לוטו בשנת 2020

מפעל הפיס מודיע בזה, לציבור משתתפי הגרלות הלוטו על הוספת 14 הגרלות לוטו נוספות לשנת 2020 בהתאם להיתר לעריכת הגרלות
29 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (19)3209

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 23, לתכנית "לוטו" 2019 כי הפרסים בהגרלת הלוטו הבאה מספר (19)3209 שתתקיים ביום שלישי בתאריך 31.12.19 יחולקו בהתאם לתוכנית הגרלת הלוטו כדלקמן
25 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלות מפעל הפיס

מפעל הפיס מודיע בזאת כי בכל רכישת כרטיסי השתתפות בהגרלות מפעל הפיס שסכום הזכייה האפשרי בהן הינו 15,000 ₪ ומעלה יחולו ההוראות הבאות
לעוד הודעות סטטוטוריות