הודעה למשתתפי הגרלות מפעל הפיס

בהתאם להחלטת ממשלה על סגר ביום הזיכרון וביום העצמאות, מפעל הפיס מודיע בזאת כי החל מתאריך 27/4/2020 בשעה 16:00 תוקפא זמנית פעילות ההגרלות הבאות: לוטו, צ'אנס, פיס 777, 123 וכי לא תתאפשר מכירת כרטיסי חישגד.

כרטיסים שנקנו עבור הגרלות עתידיות (רב הגרלתי) יהיו תקפים עם חידוש הפעלת ההגרלות הנ"ל.

ניתן יהיה לפדות זכיות עם חזרת מפעל הפיס לפעילות רגילה בתאריך 30/4/2020.

ניתן להתעדכן באתר מפעל הפיס בכתובת https://www.pais.co.il.