הודעה לציבור משתתפי הגרלות מפעל הפיס

לאור שדרוג תשתיות מערכות המחשוב, מפעל הפיס מודיע בזאת כי מערכת המכירות (כולל תשלומי הזכיות) תסגר זמנית למכירות החל מיום רביעי ה-9/9/2020 בשעה 22:30 עד ליום חמישי ה-10/9/2020 בשעה 10:30.

בהתאם לכך, הגרלת צ'אנס שמתוכננת להתקיים ביום חמישי ה-10/9/2020 בשעה 10:00 לא תתקיים.
ייתכנו שינויים נוספים ככל שיידרש.

ניתן להתעדכן באתר מפעל הפיס בכתובת www.pais.co.il בנוגע לפעילות מפעל הפיס.