הודעה על הקפאה זמנית של הגרלות הפיס (מלבד מנוי פיס)

לאור הודעת הממשלה על סגר החגים, מפעל הפיס מודיע בזאת כי החל מיום שישי 18/9/2020 בשעה 14:00, תוקפא זמנית פעילות ההגרלות הבאות: לוטו, צ'אנס, פיס 777, 123 וכי לא תתאפשר מכירת כרטיסי חישגד. הגרלות מנוי פיס תתקיימנה כסדרן.

שינויים נוספים

  • הגרלת לוטו מספר 3283 שתוכננה להתקיים ביום ראשון ה- 20/9/2020, תוקדם ותתקיים ביום חמישי ה-17/9/2020 בשעה 23:00.
  • הגרלת צ'אנס מספר 42143 שתוכננה להתקיים ביום שישי ה- 18/9/2020 בשעה 14:00 לא תתקיים.
  • הגרלת 123 מס' 6300 שתוכננה להתקיים ביום שישי ה- 18/9/2020 בשעה 13:05 תוקדם ותתקיים בשעה 12:05.
  • הגרלת פיס 777 מס' 10598 שתוכננה להתקיים ביום שישי ה- 18/9/2020 בשעה 13:30 תוקדם ותתקיים בשעה 12:30.

כרטיסים רב הגרלתיים

כרטיסים שנקנו עבור הגרלות עתידיות (רב הגרלתי) יהיו תקפים עם חידוש הפעלת ההגרלות הנ"ל.

פדיון זכיות

ניתן יהיה לפדות זכיות עם חזרת מפעל הפיס לפעילות רגילה. 
משך תקופת הקפאת הפעילות, במסגרתה לא ניתן לפדות זכיות, לא ייכלל בחישוב תקופת ההתיישנות לפדיון הזכיות.


עדכונים נוספים ככל שיהיו יפורסמו באתר מפעל הפיס.

הודעות סטטוטוריות
13 באוקטובר 2020

הודעה על החזרת פעילות הגרלות מפעל הפיס

מפעל הפיס מודיע בזאת כי החל מתאריך 15/10/2020 בבוקר, תחזור פעילות המכירות וההגרלות הבאות: לוטו, צ'אנס, פיס 777, 123 ומכירת כרטיסי חישגד
7 בספטמבר 2020

הודעה לציבור משתתפי הגרלות מפעל הפיס

לאור שדרוג תשתיות מערכות המחשוב, מפעל הפיס מודיע בזאת כי מערכת המכירות (כולל תשלומי הזכיות) תסגר זמנית למכירות החל מיום רביעי ה-9/9/2020 בשעה 22:30 עד ליום חמישי ה-10/9/2020 בשעה 10:30
19 ביולי 2020

שינויים במועדי הגרלות בתקופת החגים ומועדי ישראל

מפעל הפיס מודיע בזאת על שינויים במועדי הגרלות בערב ט' באב ה'תש"ף
5 ביולי 2020

הודעה לציבור המנויים ב"מנוי פיס" של מפעל הפיס בדבר שינוי מערכת הפרסים בהגרלות בחודש אוגוסט 2020 לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016"

שינוי מס' 7
26 באפריל 2020

שינויים במועדי הגרלות בתקופת החגים ומועדי ישראל

מפעל הפיס מודיע בזאת על שינויים במועדי הגרלות בחודשים אפריל-מאי 2020
לעוד הודעות סטטוטוריות