הודעה על החזרת פעילות הגרלות מפעל הפיס

מפעל הפיס מודיע בזאת כי החל מתאריך 15/10/2020 בבוקר, תחזור פעילות המכירות וההגרלות הבאות: לוטו, צ'אנס, פיס 777, 123 ומכירת כרטיסי חישגד, לפי המועדים המפורטים להלן, וזאת בנקודות המכירה הפעילות בלבד.

מכירת מוצרי הפיס בנקודות המכירה הפעילות תתקיים בהתאם להנחיות ולכללים כפי שיינתנו מעת לעת ע"י הממשלה. ציבור הלקוחות מתבקש להישמע להוראות אלו ולכבדן.

הגרלת מנוי פיס תמשיך להתקיים כסדרה.

כרטיסים שנקנו עבור הגרלות עתידיות (רב הגרלתי) יהיו תקפים ע"פ תנאיהם עם חידוש הפעלת ההגרלות הנ"ל. משך תקופת הקפאת הפעילות, לא ייכלל בחישוב התקופה העומדת לפדיון הזכיות.

בשלב זה לא ניתן יהיה לפדות זכיות גבוהות מ- 11,000 ₪ במשרדי המשווקים או בבית מפעל הפיס. את הזכיות האמורות ניתן יהיה לפדות עם החזרה לפעילות מלאה ובהתאם לשעות הפעילות כפי שיפורסמו מעת לעת באתר מפעל הפיס.

להלן פירוט ההגרלות והשינויים:

 • הגרלות צ'אנס יתקיימו מיום 15/10/2020 בשעות 10:00, 14:00, 18:00, 22:00
  שאר הגרלות הצ'אנס יתקיימו כסדרן ברציפות לאחר מכן ועד להודעה חדשה.
 • הגרלות פיס 777 יתקיימו מיום 15/10/2020 כסדרן, החל משעה 13:30.
 • הגרלות 123 יתקיימו מיום 15/10/2020 כסדרן, החל משעה 21:00.
 • הגרלת הלוטו שתוכננה להתקיים ביום חמישי ה- 15/10/2020 מבוטלת.
  הגרלת הלוטו שתוכננה להתקיים במוצאי שבת ה- 17/10/2020 מבוטלת.
  הגרלת הלוטו מס' 3284 תתקיים ביום שלישי ה- 20/10/2020 בשעה 23:00 ותשודר באתר האינטרנט של מפעל הפיס.
  הפרס הראשון בהגרלה זו יעלה לסך של 24 מיליון ₪ בלוטו ועד לסך של 48 מיליון ₪ בדאבל לוטו.
  הפרס השני יעמוד על 750,000 ₪ בלוטו ועד 1,500,000 ₪ בדאבל לוטו.
  שאר הגרלות הלוטו יתקיימו כסדרן עד להודעה חדשה.


באתר מפעל הפיס ניתן להתעדכן על שינויים נוספים ככל שיהיו ועל פעילות מפעל הפיס.

עדכון מיום: 20/10/2020

פדיון זכיות

החל מיום 20/10/2020 חודש פדיון הזכיות החייבות במס (זכיות מעל 30,600 ₪) בבית מפעל הפיס, בימים ראשון עד חמישי בין השעות 08:00 - 15:00.

לפדיון זכיות מתחת לתקרת המס, יש לפנות למשרד המשווק באזור מגוריך.

לתשומת ליבך, בעת הגעתך חובה עטיית מסיכה וכן שמירה והקפדה על הנחיות משרד הבריאות בהתאם לכללי התו הסגול.