הודעה על חזרת פעילות מפעל הפיס

לאור הודעת משרד הבריאות וממשלת ישראל מיום 19/4/2020 על חזרה הדרגתית של הפעילות במשק, מפעל הפיס מודיע בזאת כי החל מתאריך 22/4/2020 בשעה 08:00, תחזור פעילות המכירות וההגרלות הבאות: לוטו, צ'אנס, פיס 777, 123 ומכירת כרטיסי חישגד.

הגרלת מנוי פיס תמשיך להתקיים כסדרה.

מכירת מוצרי הפיס בנקודות המכירה תתקיים בהתאם להנחיות ולכללים כפי שיינתנו מעת לעת ע"י הממשלה וציבור הלקוחות מתבקש להישמע להוראות אלו ולפעול בהתאם.

כרטיסים שנקנו עבור הגרלות עתידיות (רב הגרלתי) יהיו תקפים עם חידוש הפעלת ההגרלות הנ"ל.

ניתן לפדות זכיות החל ממועד זה, בהתאם להנחיות פדיון הזכיות כפי שמפורסמות באתר מפעל הפיס.
זכיות שגובהן מעל גובה תקרת המס (30,600 ₪) ניתן לפדות במפעל הפיס בשעות הפעילות כפי שיפורסמו מעת לעת באתר מפעל הפיס, כאשר נכון למועד זה, תשלומי זכיות יהיו בין השעות 9:00 - 15:00 בימים א-ה (למעט ימי חג וערב חג).

להלן פירוט ההגרלות והשינויים:

  • הגרלת צ'אנס מס' 41321 תתקיים ביום רביעי ה- 22/4/20 בשעה 10:00, שאר הגרלות הצ'אנס יתקיימו כסדרן ברציפות לאחר מכן ועד להודעה חדשה.
  • הגרלת פיס 777 מס' 10349 תתקיים ביום רביעי ה- 22/4/20 בשעה 13:30, שאר הגרלות פיס 777 יתקיימו כסדרן ברציפות לאחר מכן ועד להודעה חדשה.
  • הגרלת 123 מס' 6155 תתקיים ביום רביעי ה- 22/4/20 בשעה 21:00, שאר הגרלות 123 יתקיימו כסדרן ברציפות לאחר מכן ועד להודעה חדשה.
  • הגרלת הלוטו מס' 3235 תתקיים במוצאי שבת ה- 25/4/20 בשעה 23:15, הפרס הראשון בהגרלה זו יעמוד על 5 מיליון ₪ בלוטו ועד 10 מיליון ₪ בדאבל לוטו. הפרס השני יעמוד על 1.5 מיליון ₪ בלוטו ועד 3 מיליון ₪ בדאבל לוטו.
    יובהר כי הגרלה זו תתקיים כסדרה וללא הכפלת פרסי משנה ולפיכך האמור בהודעת הפיס מיום 11/3/2020 לגבי הגדלת פרסי המשנה בהגרלה זו, מבוטל.
    הגרלת הלוטו מס' 3236 שתוכננה להתקיים ביום חמישי ה- 30/4/20 לא תתקיים ותבוצע במוצ"ש ה- 2/5/2020.
    שאר הגרלות הלוטו יתקיימו כסדרן עד להודעה חדשה.